Julio César García Vizcaino

  Julio García

Personal Investigador en Formació (PIF)

CAOS - Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Escola d'Enginyeria. Campus UAB S/N.
08193 Bellaterra (Barcelona)

Publicacions:

DBLP Julio García

Campus d'excel·lència internacional U A B