Aprigio Augusto Lopes Bezerra

  Aprigio Lopes

Research Fellow (PIF)

CAOS - Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Escola d'Enginyeria. Campus UAB S/N.
08193 Bellaterra (Barcelona)

Publications:

DBLP Aprigio Lopes

Campus d'excel·lència internacional U A B