Tharso De Souza Ferreira

  Tharso De Souza Ferreira

Research fellow (PIF)

CAOS - Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Escola d'Enginyeria. Campus UAB S/N.
08193 Bellaterra (Barcelona)

Publications:

DBLP Tharso De Souza Ferreira

Campus d'excel·lència internacional U A B