Daria Serés

The Expression of Genericity in Languages with and without Articles

Contacte
Adreça postal: 

Departament de Filologia Anglesa i Germanística
Facultat de Lletres
Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
 

Professors-investigadors
Línia de recerca: 

Lingüística teòrica | Interfície semàntica - sintaxi | Llengües indoeuropees | Genericitat.

Daria
Serés
Campus d'excel·lència internacional U A B