News

Leonetti & Escandell La estructura informativa

Capítol del Xavier en el volum col·lectiu "La estructura informativa"

Xavier Villalba (2021) "La estructura informativa. En la interfaz entre la sintaxis y la semántica", dins Manuel Leonetti & M. Victoria Escandell-Vidal (eds.) La estructura informativa. Madrid: Visor. 185-216.

Daria Serés

The Expression of Genericity in Languages with and without Articles

Contacte
Adreça postal: 

Departament de Filologia Anglesa i Germanística
Facultat de Lletres
Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
 

Professors-investigadors
Línia de recerca: 

Lingüística teòrica | Interfície semàntica - sintaxi | Llengües indoeuropees | Genericitat.

Daria
Serés
Campus d'excel·lència internacional U A B