News

Bart Geurts (Radboud Universiteit, Nijmegen) "Normative pragmatics and the evolution of communication"

Advanced Issues in Cognitive Science and Linguistics

Bart Geurts (Radboud Universiteit, Nijmegen)

Normative pragmatics and the evolution of communication

Dates: March 22232425 and 26, 2021

 

Time: 9:00-11:30

Facultat de Lletres, room to be announced

New article by Xavier and Sílvia

Villalba , X. ., & Planas-Morales, S. . (2020). Complementantes preposicionales en las relativas de infinitivo: Revista Española De Lingüística, 50(2), 83-106. https://dx.doi.org/10.31810/RSEL.50.2.4. 

Daria Serés

B9/0052
Contacte
Adreça postal: 

Departament de Filologia Catalana
Facultat de Lletres
Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
 

Telèfon: 
+34 93 586 3274
Fax: 
+34 93 5812782
Doctorands
Línia de recerca: 

Lingüística teòrica | Interfície semàntica - sintaxi | Llengües indoeuropees | Genericitat.

Breu presentació: 

Publicacions

2011
Els models de la el·lipsi diacrònica en la formació de les frases interjectives de castellà / Vestnik
Sanktpeterburgskogo universiteta Revista acadèmica de la Universitat Estatal de Sant Petersburg, Serie 9, 2011, #3, p.148-152 (en rus).

Característiques sintàctiques de les frases interjectives del castellà contemporani / Materials del XL congrés filològic internacional. Edició 15 Gramàtica (llengües romàniques i germàniques), Universitat Estatal de Sant Petersburg, 2011, p. 102-105 (en rus).

2010
Les interjeccions impròpies com a model de la el·lipsi diacrònica / Materials del XXXIX congrés filològic internacional. Edició 14 Gramàtica (llengües romàniques i germàniques), Universitat Estatal de Sant Petersburg, 2010, p. 94-96 (en rus).

Comunicacions

2016
Workshop on the Semantic Contribution of Det and Num. (In)definiteness, Genericity and Referentiality, 27 - 28 de maig 2016, UAB. La comunicació “Definitional Generic Sentences in Russian”.

2015
Llengües i cultures en contacte: el català i l’Europa d’avui. I Col·loqui de catalanística a la Universitat de Bucarest. Presentació “Dificultats de traducció: interjeccions i frases expressives”.

2011
XL Congrés filològic internacional, Universitat Estatal de Sant Petersburg. La comunicació “Característiques sintàctiques de les frases interjectives del castellà contemporani”.

2010
XXXIX Congrés filològic internacional, Universitat Estatal de Sant Petersburg. La comunicació “Les interjeccions impròpies com a model de la el·lipsi diacrònica”.

Daria
Serés
Campus d'excel·lència internacional U A B