News

Leonetti & Escandell La estructura informativa

Chapter by Xavier in the edited volume "La estructura informativa"

Xavier Villalba (2021) "La estructura informativa. En la interfaz entre la sintaxis y la semántica", in Manuel Leonetti & M. Victoria Escandell-Vidal (eds.) La estructura informativa. Madrid: Visor. 185-216.

Daria Serés

The Expression of Genericity in Languages with and without Articles

Contacte
Adreça postal: 

Departament de Filologia Anglesa i Germanística
Facultat de Lletres
Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
 

Professors-investigadors
Línia de recerca: 

Lingüística teòrica | Interfície semàntica - sintaxi | Llengües indoeuropees | Genericitat.

Breu presentació: 

Publicacions

2011
Els models de la el·lipsi diacrònica en la formació de les frases interjectives de castellà / Vestnik
Sanktpeterburgskogo universiteta Revista acadèmica de la Universitat Estatal de Sant Petersburg, Serie 9, 2011, #3, p.148-152 (en rus).

Característiques sintàctiques de les frases interjectives del castellà contemporani / Materials del XL congrés filològic internacional. Edició 15 Gramàtica (llengües romàniques i germàniques), Universitat Estatal de Sant Petersburg, 2011, p. 102-105 (en rus).

2010
Les interjeccions impròpies com a model de la el·lipsi diacrònica / Materials del XXXIX congrés filològic internacional. Edició 14 Gramàtica (llengües romàniques i germàniques), Universitat Estatal de Sant Petersburg, 2010, p. 94-96 (en rus).

Comunicacions

2016
Workshop on the Semantic Contribution of Det and Num. (In)definiteness, Genericity and Referentiality, 27 - 28 de maig 2016, UAB. La comunicació “Definitional Generic Sentences in Russian”.

2015
Llengües i cultures en contacte: el català i l’Europa d’avui. I Col·loqui de catalanística a la Universitat de Bucarest. Presentació “Dificultats de traducció: interjeccions i frases expressives”.

2011
XL Congrés filològic internacional, Universitat Estatal de Sant Petersburg. La comunicació “Característiques sintàctiques de les frases interjectives del castellà contemporani”.

2010
XXXIX Congrés filològic internacional, Universitat Estatal de Sant Petersburg. La comunicació “Les interjeccions impròpies com a model de la el·lipsi diacrònica”.

Daria
Serés
Campus d'excel·lència internacional U A B