Jordi Mas López

Despatx: K 1024
Horari: dilluns, dimarts, divendres, 14.30-16.30
Telèfon: 93 581 2469
Correu electrònic: jordi.mas.lopez@uab.cat

Centra la seva investigació en el camp de la traducció entre llengues llunyanes com la japonesa i la catalana (o les romàniques en general), entenent la traducció d'una manera àmplia: des de la traducció en si mateixa fins a l'adaptació de productes culturals japonesos per al mercat estranger o l'apropiació, per part de les literatures occidentals, de motlles poètics japonesos.

L'anàlisi d'aquests fenòmens no es limita únicament al terreny lingüístic: també para esment a la interculturalitat subjacent en la transferència de texts o models textuals. L'interessa especialment l'apropiació o naturalització, duta a terme per alguna cultura, d'elements propis d'altres amb l'objectiu de palesar els límits inherents a la comunicació intercultural.

És autor del volum Josep Maria Junoy i Joan Salvat-Papasseit: dues aproximacions a l’haiku (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004) i d'articles com “La poètica postcubista de Josep M. Junoy (Els Marges, núm. 76, primavera de 2005),  “Josep Maria Junoy’s Four and Five-Line Poems in El Dia: a Meditation on the Haiku” (Modern Language Review, n. 100, vol. 1, 2005), “L’haiku, forma clau en la poesia de Joan Salvat-Papasseit” (Quaderns de Traducció, núm. 11, 2004) o “From Tokyo to Barcelona. Translating Japanese Anime into Catalan” (LISA Newsletter. The Globalization Insider, XIII, 3.3, 2004). Ha participat en diferents congressos internacionals.

Beltran5.jpg

   

 

Campus d'excel·lència internacional U A B