Mª Teresa Rodríguez Navarro

Departament de Traducció i d’Interpretació y d’Estudis d’Àsia Oriental
Facultat de Traducció i Interpretació-UAB
Despatx: K-1008 
Telèfon. 93 581 3366 
Correu electrònic: Mariateresa.Rodriguez@uab.cat

Llicenciada en Dret i Doctora en Linguistica i Teoria de la Literatura (Programa doctorat Teoria de la Traduccio). Beca Postdoctoral. The Japan Foundation (2009). Professora Postdoc UAB (2009-2012) i Prof. Visitant laboral (UAB) des de 2012. La meva investigació es desenvolupa en l’àrea de les influencies del Japó en Occident, especialment en el context espanyol, i viceversa a través de la traducció, dret, el pensament i l’art. Estic especialment interessada en els autors/traductors japonesos en Occident i representatius del discurs sobre la japoneitat. D’altra banda, he treballat com a mediadora intercultural entre el Japó i Espanya durant més de 30 anys en diferents àrees (Art, dret, negocis...). A la meva tesis doctoral vaig treballar sobre la figura de Nitobe Inazo com a pont entre Orient i Occident, centrant-me en l’anàlisi de la seva obra: “Bushido. The Soul of Japan” i 5 traduccions d’aquesta. 

Actualment continuo treballant en la presencia del Bushido al Japó actual i en les comunitats de parla hispana, i en temes d’interculturalitat, identitat i traducció cultural.

A més, estic interessada en el Dret Comparat, en especial en el Dret Japonès com a producte intercultural. En especial, en la influència de les tradicions euroamericanes i japoneses en el Dret Constitucional i el Dret Civil japonès.

Membre del grup InterAsia, UAB i del Grupo GIDEA, UGR. Referee de la revista científica “Journal of Multicultural Discourses”, Routledge.

Publicacions: (2013 )Rodríguez, Mª Teresa et al  (2013). Derecho Civil en “Introducción al Derecho Japonés Actual”.Thompson- Reuters- Aranzadi.; (2012) Rodríguez Navarro, M. T- Beeby , A.  “Censorship and self-censorship in Nitobe´s BushidoThe Soul of Japan, and four  translations of the work” (2012). En Censure et traduction en deçà et au-delà du monde occidental / Censorship and Translation within and beyond the Western World. TTR  :  Volume 23, numéro 2, 2e semestre, pp. 53-88.Sous la direction de Denise Merkle;  Natalia Teplova (directeur)Éditeur : Association canadienne de traductologie(2011)La presencia del Bushidô en el Japón actual”.  Japón y el mundo actual, Editado por Elena Barlés y David Almazán. Colección Federico Torralba de Estudios de Asia Oriental.  pp. 237-259; (2011) “The reception of Ethical and Aesthetical values of Japanese Culture in the West;“The translations of Nitobe’s Bushido and Okakura’s Book of tea into Spanish” .Cultural Translations. Proceedings of the Workshop/Symposium in Varberg and Kyoto , Ed. Noriko Takei-Thurman & Guo Nanyan ;(2009) Beeby, A-Rdríguez Navarro. M. T. Millán-Astray´s  translation of Nitobe's  Bushido: The Soul of Japan “Meta.  Le journal des Traducteurs/ Meta. Translators Journal : ; (2008) “La visión de la mujer japonesa en el Bushido de Inazo Nitobe”. (2008) “El discurso orientalista en la primera traducción francesa del Bushido de Nitobe”.  Inter-Asia Papers, N. 5.UAB, Barcelona;(2008)  “La influencia del Bushidô en la Constitución Meiji de 1889 y el Edicto Imperial de la Educación de 1890”. CEIAP II. Valencia, 2008.

Beltran5.jpg

   

 

Campus d'excel·lència internacional U A B