Mireia Vargas-Urpi

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Facultat de Traducció i Interpretació – Universitat Pompeu Fabra
C/E: mireia.vargas(at)upf.edu
https://portal.upf.edu/web/mireia-vargas-urpi

És llicenciada en Traducció i Interpretació i doctora en Traducció i Estudis Interculturals per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és professora visitant per Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra. La seva activitat investigadora se centra en la interpretació als serveis públics i en la mediació intercultural amb el col·lectiu xines a Catalunya, i s’interessa també per aspectes relacionats a la comunicació intercultural i el llenguatge no verbal. Des de 2010 ha participat en deu projectes d’investigació finançats, nou d’àmbit nacional i un d’àmbit europeu (SOS-VICS, liderat per la Universitat de Vigo).

Ha disseminat la seva investigació en nombrosos congressos i seminaris nacionals i internacionals. A més, ha publicat capítols de llibre i articles en revistes especialitzades, dels quals destaquen: “Problems and strategies in public service interpreting as perceived by a sample of Chinese-Catalan/Spanish interpreters” (2015), publicat aPerspectives: Studies in Translatology, y “Public service interpreting for Chinese immigrants in Catalonia: a study based on interpreters’, coordinators’ and users’ views” (2014), publicat a Language and Intercultural Communication.

Beltran5.jpg

   

 

Campus d'excel·lència internacional U A B