Rachid Aarab

Departament de Dret Públic y Ciències Historicojurídiques 
Facultat de Dret – UAB
Despatx: B3/115
Telèfon: 93 581 2424
Correu electrònic: Rachid.aarab@uab.cat / ra.aarab@gmail.com

Investigador en relacions internacionals, doctorand becari FPI a Ciències Polítiques, Polítiques Públiques i Relacions Internacinals (PhD Scholar on Politics, Policies and International Relations). Professor associat en relacions internacionals. La seva investigació s’emmarca dins les àrees de les relacions internacionals i dels estudis de la energia, amb especial focus en la política energètica globlal, les Empreses Estatals de Petroli (National Oil Companies) i les Empreses Internacionals de Petroli (International Oil Companies), els recursos energètics a l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica, les polítiques dels estats àrabs del Golf, i l’Islam i les relaciones internacionals. Ha sigut investigador visitant a la Princeton University durant l’any acadèmic 2015-2016 i a London School of Economics and Political Science i a la Qatar University durant 2012.

Els seus últims treballs i publicacions han estat sobre Qatar, Qatar Petroleum i el Consell de Cooperació del Golf: “Qatar y la Mediación en el Mediterráneo” capítol al llibre “La Aplicación de la Mediación en la Resolución de los Conflictos en el Mediterráneo” publicat pel Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en 2014. “NATO and the GCC security versus the MAC’s political changes” working paper presentat a la Cambridge University el 2011. És membre del projecte d’investigació HAR2012-34053 “Revueltas populares del Mediterráneo a Asia Central: Genealogía histórica, fracturas de poder y factores identitarios”. Ha estat co-editor amb Joan Martinez Porcell de laCol·lecció Pensar per Conviure, de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull.

Beltran5.jpg

   

 

Campus d'excel·lència internacional U A B