Infància, família i politiques socials comparades


 


Infància, família i politiques socials comparades (Iphigenia) és un grup de recerca vinculat al Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.


Les anàlisis del grup Iphigenia es centren principalment en les problemàtiques relacionades amb l'articulació de la vida personal amb el mercat i l'Estat així com amb l'aparició de nous riscos socials en l'àmbit de la família i de la infància.


L'activitat del grup s'orienta a projectes de recerca tant bàsica com aplicada, especialment en el camp del diagnòstic i de la prevenció de riscos socials, del disseny i avaluació de polítiques públiques i de les implicacions dels resultats de la recerca de cara a la reforma institucional. El grup forma part de diverses xarxes de recerca nacionals i internacionals i ha portat a terme investigacions comparades sobre família i canvi social, divorci, polítiques familiars, benestar de la infància, equilibri entre treball i vida personal, relacions entre treball formal i informal, relacions de gènere, llicències parentals i treball d'atenció i cura a les persones.

Campus d'excel·lència internacional U A B