Anna EscobedoPhotobucket


Departament de Sociologia
Edifici B -Oficina B3-191
Universitat Autònoma de Barcelona 
ES - 08193 Bellaterra 
Tel.+ 34-93-581-2416 - Fax 34-93-581-2827
Email: Anna.Escobedo@uab.es


 


 


Anna Escobedo és sociòloga i economista. És investigadora i professora associada del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La seva investigació actual es centra en política social comparada, família i canvi social, amb especial atenció a l'articulació entre família i treball, les llicències laborals per cura de fills o familiars, la relació entre el treball formal i el treball informal, el desenvolupament professional en els serveis personals d'atenció (l'anomenat "care work"). Té experiència en investigació aplicada i consultoria en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats, el desenvolupament local i el tercer sector no lucratiu. Ha participat en un ampli ventall de projectes de recerca tant a nivell nacional com internacional. Abans va treballar professional i voluntàriament en l'àmbit de l'educació en el lleure infantil i la cooperació juvenil. Té dos fills petits.


 


Publicacions
Escobedo, A. L. Flaquer and L. Navarro (2012). ‘The social politics of fatherhood in Spain and France: A comparative analysis of parental leave and shared residence.’ Ethnologie Française 42 (1): 117-126.


 


Flaquer, L. & Escobedo, A. (acceptat) 'Formal and informal work in Spain' a: Pfau-Effinger, B., L. Flaquer and P. Jensen (eds.) (forthcoming). Formal and Informal Work: The Hidden Work Regime in Europe. London: Routledge.


 


Escobedo, A. (2008)'Políticas de licencias parentales y de atención infantil para los menores de tres años y sus familias: el caso español en el contexto internacional' a: Pazos, M. (dir.) Economía e igualdad de género: retos de la Hacienda Pública en el siglo XXI. Colección: Estudios de Hacienda Pública. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid. Pp 161-18


 


Escobedo, A. (2007) Leave policies and research in Spain (pp.246-259) a: Moss P. & Wall, K. (2007) International Review of Leave Policies and Related Research 2007 (Employment Relations Research Series No.80). Department of trade and Industry, UK.


 


Escobedo, A. (2007) "Polítiques per afavorir una nova paternitat" a: CIIMU(2007) publicació de materials de les Jornades "Famílies que eduquen", els dies 12 i 13 de desembre a Palau de Congressos de Fira de Barcelona, en el marc del 45è Festival de la Infància de Barcelona


 


Escobedo, A. (2007) Labour Market and Working Conditions of Parents with Children under Three Years Old: Indicators on the Quality of Reconciliation of Work and Family Life (pp.114-146) a: Flaquer, Ll. (ed.) (2007) Deliverable 21: A list of recommendations for the harmonisation of a system of indicators valid at a European level. Wellchi Network: The well-being of children: the impact of changing family forms, working conditions of parents, social policy and legislative measures.


 


Escobedo, A. & Navarro, L. (2007) Una evaluación del sistema de licencias parentales y por motivos familiares en España desde la perspectiva de género. Comunicació presentada al Grupo de Trabajo de Sociología del Género del Congreso de la Federación Española de Sociología. Barcelona, 15 de Setembre de 2007.


 


Escobedo, A & Navarro, L (2007) Perspectivas de desarrollo y evaluación de las políticas de licencias parentales y por motivos familiares en España y en la Unión Europa: Informe de resultados de la Muestra Continua de Vidas Laborales. Informe de resultats d'una recerca en el marc de la primera convocatòria del Fondo de Investigación en Protección Social (FIPROS) del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Próximament a la web de FIPROS https://www.seg-social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&LANG=1&ID=48376


 


Escobedo, A. & Navarro, L. (2007) Estudi i avaluació exploratòria de l'ús i impactes de les mesures contemplades per la legislació relativa a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Informe de resultats 2003-2006. Grup de Recerca Iphigenia de la UAB en conveni amb la Secretaria General de Polítiques Familiars i Ciutadania del Departament d'Acció Social i Ciutadania, i la Secretaria General de Funció Pública i Modernització de l'Administració del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. Avenç de resultats publicat a la web de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (www.eapc.es/documents/2007/iop_doc.htm)


 


Escobedo, A. (2006) Leave policies and research in Spain (pp.194-204) a: Moss P. & O'Brien, M. (2006) International Review of Leave Policies and Related Research 2006 (Employment Relations Research Series No 57). Department of Trade and Industry, UK.


 


Escobedo, Anna (2006) "El sistema de licencias parentales para el cuidado de los menores", pp. 235-264 a Roigé, Xavier (coord.) Familias de ayer, familias de hoy. Continuidades y cambios en Cataluña. Barcelona: Icaria - Institut Català d'Antropologia.


 


Escobedo, A. (2005) Leave Policies and Research in Spain (pp. 157-168), a: Deven, F. & Moss, P. (eds.)(2005) Leave Policies and Research. Reviews and Country Notes. Work document series No. 2005/3 (ISBN 90-403-0233-2) Brussels: CBGS (Population and Family Study Centre).


 


Flaquer, Ll. & Escobedo, A. (2005) 'Formal and informal work in the 'Latin Rim': The case of Spain', working paper within the EU 5th Framework Programme Project: "Formal and informal work in Europe. A comparative analysis of their changing relationship and their impact on social integration" (FIWE).


 


Escobedo, A. (2004) 'Chapter 2: State-of-the art review on the relationship between formal and informal care work', a: Pfau-Effinger, B. (ed.) Review of Literature on Formal and Informal Work in Europe, Discussion Paper no.2, EU-Project Formal and informal work in Europe (FIWE), University of Hamburg. Pp.14-40.


 


Escobedo, A. & Flaquer, Ll. (2004) "Cambios familiares, políticas familiares y de conciliación de la vida laboral y personal" a: Obeso, C. (dir.) et al. (2004). Calidad del Trabajo en la Europa de los Quince: Las políticas de conciliación. Publicació del Instituto de Estudios Laborales de ESADE.


 


Caprile, M. & Escobedo, A. (2003) 'Overcoming barriers to equal pay in Spain: monitoring gender mainstreaming' a: Magnusson, L.; Mosesdottir, L. & Serrano, A. (eds.) (2003) Equal Pay and Gender Mainstreaming in the European Employment Strategy. Brussels: European Trade Union Institute. Pp. 199-246.


 


Escobedo, A. (2002) 'Las licencias parentales y la atención infantil de los menores de 3 años como ejemplo de las nuevas tendencias de política social europea', a: Flaquer, L. (ed.) (2002) Políticas Familiares en la Unión Europea. Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials. Pp. 301-330.


 


Escobedo, A. (2002) 'Les llicències parentals i l'atenció infantil pels menors de tres anys Catalunya' a: Flaquer, Ll. (ed.) (2002) Informe sobre la situació de la família a Catalunya. Un intent de diagnòstic. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Pp.133-171.


 


Escobedo, Anna (2002) 'Le cas de l'Espagne' a: Behning, Ute; Serrano, Amparo (eds.) L'approche intégrée du genre dans la stratégie européenne pour l'emploi. Paris: L'Harmattan. 321-359.


 


Moss, P. (ed.); Escobedo, A.; Fernández, E. & Moreno, D. (2002) Surveying Demand, Supply and Use of Care. Workpackage 4 Consolidated Report. Projecte d'investigació dintre del Vé Programa Marc de Recerca EC R&D 'Care Work in Europe. Current Understandings and Future Directions.


 


Escobedo, A. (2002) 'Conciliar el treball i la vida familiar' a Revista Àmbits de Política i Societat, Núm. 21. Hivern 2002, Barcelona: Col·legi de Doctors i Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia de Catalunya, pp. 30-33.


 


Escobedo, A. (2001) 'The case of Spain', a: Behning, U. & Serrano, A. (eds) Gender mainstreaming in the European Employment Strategy. Brussels: ETUI. Pp. 231-259.


Escobedo, A. (2001) 'Employers'group forced to retract proposal that women pay for maternity leave' a EIROnline. Fundació Europea per la Millora de la vida i de les condicions de treball.


 


Jiménez, E.; Barreiro, F.; Escobedo, A., Buch, M. & Rivero, T. (2001) 'Descripció sectorial de l'estat de la qüestió en els dinou àmbits d'activitats i serveis relacionats amb els nous filons d'ocupació a Catalunya', a: Departament de Treball (2001) Llibre blanc dels nous filons d'ocupació a Catalunya. Barcelona: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Pp. 145-287.


Escobedo, A. (2000) 'Les llicències laborals per a mares i pares amb fills menors de 3 anys. Una comparació dels sistemes vigents a Dinamarca, Finlàndia i Espanya', a: Revista de l'Associació Catalana de Sociologia, Num.12, pp.187-213.


 


Escobedo, A. (2000) Els nous filons d'ocupació i els joves: reptes i possibilitats de futur . Col·lecció Espais de Reflexió, núm. 2. Barcelona: Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.


 


Escobedo, A. (1999) 'Doing Cross-national work on Parental Leave' a: Deven, F. & Moss, P. (eds.) Parental Leave: Progress or Pitfall? Policy and Research Issues in Europe, The Hague/Brussels: NIDI/CBGS Publications. Pp. 173-192.


 


Escobedo, A. (1999) 'Work-family arrangements in Spain: Family adjustments to labour market imbalances' a: van Doorne-Huiskes, A.; den Dulk, L. & Schippers J. (eds.) Work-Family arrangements in Europe. The role of employers. Thesis Publishers, Amsterdam. Pp. 103-129.


 


Escobedo, A. (1999) 'New law promotes reconciliation of work and family life' a EIROnline. Fundació Europea per la Millora de la vida i de les condicions de treball.
Casas, F.; Escobedo, A. i Cussó, M. (1997) 'Percepciones de estigmatización hacia los usuarios de los servicios sociales en la infancia. Caso de Cataluña', en Intervención Psico-Social Vol.6 núm. 2.


 


Participació en els equips d'investigació referits a les següents publicacions:


 


Cameron, C. and Moss, P. (2007) Care Work in Europe: Current Understandings and Future Directions, Oxford, Routledge.


Observatorio sobre reformas en política social - Informes para España entre 2000 o 2002 en: International Reform Monitor On-line on Social Policy, Labour Market and Industrial Relations: [Espanya, Política Social] Editat per la Fundació Bertelsmann.


 


Jiménez, E. & Blasco, J.L. (dir.) Escobedo, A.; Hernández R., Spendeler, L. (2000) Nuevas Actividades, Nuevos Yacimientos de Empleo, Desarrollo del Espiritu Emprendedor. Ministeri de Treball i Assumptes Socials, Institut Nacional de les Qualificacions. Informe avaluatiu dels impactes derivats de les beques europees de mobilitat Leonardo a España des de la perspectiva dels nous jaciments de treball i del desenvolupament empresarial.


 


Casas, F.; Crespo, T., Gómez, M.P. & Escobedo, A. (1998) Primera infància. Demanda social i propostes de treball en els ens locals, Area de Serveis Socials de la Diputació de Barcelona.


 


Deven, F.; Inglis, S.; Moss, P. & Petrie, P. (1998) State of the Art Review on the Reconciliation of Work and Family Life for Men and Women and the Quality of Care Services. Final Report for the European Commission Equal Opportunities Unit (DGV), British Department of Education and Employment, London.


 


Deven, F.; Inglis, S.; Moss, P. & Petrie, P. (1998) Revisión de las investigaciones realizadas en Europa sobre conciliación de la vida laboral y familiar para hombres y mujeres y calidad de los servicios de atención. Informe final para la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea (DGV), Materials de Treball núm. 40, autoedició de la DG de Acció Social, del Menor i de la Família del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid.


 


Formació Acadèmica
Llicenciada en ciències econòmiques i empresarials, en la especialitat de economia política i sociologia (Universitat de Barcelona, 1993), va obtenir la suficiència investigadora del programa de doctorat en Sociologia sobre "Estructura i Canvi Social" l'any 1996. Entre 1997 i 2000 va participar al Programa de Formació i Mobilitat per a Joves Investigadors 'Família i estats del benestar a Europa' coordinat pel Mannheim Centre for European Social Research i finançat pel 4art Programa Marc de Recerca de la Comissió Europea, amb estades a les universitats de Roskilde (Dinamarca, 1997) i de Tampere (Finlandia, 1998). Va realitzar la seva investigació doctoral "Llicències laborals i sistemes d'atenció infantil a la Unió Europea". Tesi doctoral com a compendi de publicacions acceptada per la Comissió de Doctorat de la UAB (2006), dirigida pel Dr. Lluís Flaquer, en procés de finalització i tramitació. Certificat d'Aptitud Pedagògica, especialitat en Ciències Socials (CAP UAB, 2006) i en educació en el lleure infantil i juvenil (Generalitat de Catalunya, 1984). Participa regularment als programes de formació continuada de la UAB per a personal docent i investigador. El 2008 ha iniciat el Programa d'acreditació en Formació Docent en Educació Superior (FDES, UAB).


Llengües
Domini oral i escrit de l'anglès (Proficiency in English, British Council 1998), francès (Bachelier en Sciences, Académie de Toulouse, 1982), català (nivell C, UAB, 2006) i castellà.


 


Experiència Investigadora
Actualment és investigadora del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona vinculada al grup "Infància, Família y Polítiques Socials Comparades", des del que ha realitzat els següents projectes:


 


(2008) L'impacte de la maternitat i la paternitat en l'ocupació i ús de prestacions de la Seguretat Social a Espanya. Itineraris laborals de mares i pares en llars amb fills menors de 3 anys. Anàlisi de canvis i discontinuïtats a partir de la Mostra Contínua de Vides Laborals. Projecte finançat pel Fons de Recerca en Protecció Social del MTAS.


 


(2006/08) Estudi sobre l'ús de les mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya.


 


(2007) Membre de la Comissió Assessora del "Pla Estratègic per la Gestió del Temps a Catalunya" del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
(2006/07) Perspectivas de desarrollo y evaluación de las políticas de licencias parentales y por motivos familiares en España y en la Unión Europea. Projecte finançat pel Fons de Recerca en Protecció Social del Ministeri de Treball i Assumptes Socials.


 


(2006/07) Contribució a la WELLCHI network (El Benestar dels fills, finançat pel 6è Programa Marc de Recerca de la CE) Work Package 5 sobre fonts estadístiques: indicadors relacionats amb les condicions laborals dels pares de fills en edad preescolar.


 


(2002-2005) "Formal and informal work in Europe. A comparative analysis of their changing relationship and their impact on social integration". Projecte coordinat per la Dra. Birgit Pfau-Effinger de la Universitat d'Hamburg i finançat pel 5º Programa Marc d'Investigació de la Comissió Europea.


 


(2001-2004) "Care Work in Europe: Current Understandings and Future Directions", projecte coordinat pel professor Peter Moss de la Thomas Coram Unit del Institute of Education - University of London i finançat pel 5º Programa Marc d'Investigació de la Comissió Europea.
Va treballar com a investigadora a la Fundació CIREM entre els anys 1995 i 2002, en projectes relacionats amb els nous filons d'ocupació, les polítiques socials, la igualtat d'oportunitats en el treball, la conciliació de la vida laboral i familiar, i el tercer sector no lucratiu.


Docència
Com a professora associada del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha impartit l'assignatura de Sociologia de la Família entre 2005 i 2008 a segon curs de la Llicenciatura de Sociologia. Ha donat conferències, sessions de postgrau i formació continuada relacionades amb els seus temes d'investigació. 


 


Associacions Acadèmiques
Membre de l'Associació Catalana de Sociologia (ACS) des de 1994, i del Col·legi de Sociòlegs y Politòlegs, des de 2002. 


Membre de la Xarxa de recerca catalana interuniversitaria sobre família i parentiu, des de 2001.


Membre fundadora de la Xarxa d'experts "Leave Policies and Research" des de 2004.


 


Enllaços preferits
International Expert Network on Leave Policies and Research
OECD Family database
The Int. Reform Monitor on Social Policy, Labour Market Policy and Industrial Relations
Eurostat
Instituto Nacional de Estadística
Centro de Investigaciones Sociológicas
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Eironline (European Industrial Relations Observatory On-line)
The European Employment Strategy
Gender Equality in Europe
International Social Security Association
The EU Mutual Information System on Social Protection (MISSOC)
The Nordic Social-Statistical Committee (NOSOSCO)
The Thomas Coram Research Unit
The Danish National Institute of Social Research
National Research and Development Centre for Welfare and Health
Organización Internacional del Trabajo
International Society for Third-Sector Research (ISTR)Campus d'excel·lència internacional U A B