Lara Navarro-Varas

Photobucket


Departament de Sociologia
Edifici B -Oficina B3-191
Universitat Autònoma de Barcelona
ES - 08193 Bellaterra
Tel.+34-93-581-2416 +34-93-581-2416 - Fax 34-93-581-2827
Email:
lara.navarro@uab.es
Lara Navarro és llicenciada en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2003) i Especialista en Investigació Social Aplicada i Anàlisi de dades (CIS,2007). Ha realitzat part de la seva activitat investigadora vinculada al grup "Infància, Família i Polítiques Socials Comparades", adscrit al Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i dirigit pel catedràtic de Sociologia Lluís Flaquer Vilardebó. Ha participat activament en el desenvolupament de diferents projectes tant a nivell nacional com internacional que tracten sobre les transformacions en la família i de les polítiques familiars a Espanya i a la Unió Europea. Prepara la seva memòria d'investigació, en el marc del programa de Doctorat de Sociologia (UAB), analitzant la relació entre la funció dels pares-homes com a proveïdors econòmics i la de cuidadors dels seus fills. Aplica a la seva investigació tècniques quantitatives, especialitzant-se en el tractament d'arxius de microdades, així com a la seva posterior explotació estadística.


 


Publicacions


 


Escobedo, A. L. Flaquer and L. Navarro (2012). ‘The social politics of fatherhood in Spain and France: A comparative analysis of parental leave and shared residence.’ Ethnologie Française 42 (1): 117-126.


 


Flaquer,L ; Almeda, E y Navarro-Varas, L.(2006). Monoparentalidad e infancia. Fundación 'La Caixa', Colección Estudios Sociales, 20: Barcelona.


 


Flaquer, L.; Navarro, L. (2005) Change of family structures and informal care work, en Schüttpelz, A.; Pfau-Effinger, B. (eds) Report on the International Workshop 'The Hidden Work Regime. Informal Work and Social Cohesion in Europe', Hamburg: University of Hamburg.


 


Navarro, L., Terrones, A. and Lázaro C. (2004). 'La immigració des d'allà', a Revista Àmbits de política i Societat, Num. 30, Barcelona: COLCPCIS, pp. 59-64


 


Astelarra, J. (dir.) et al (2003). Bones pràctiques i auditoria de gènere. Instruments per a polítiques locals. Barcelona: Diputació de Barcelona.


 


Properes publicacions:


 


Coll-Planas,G; García-Romeral, G; Mañas Rodríguez, C. y Navarro-Varas, L. Sexo/Género, Violencia/Agresión. Cuestiones sin resolver en la Ley Integral de Medidas Contra la Violencia de Género. Revista Papers. Universitat Autònoma de Barcelona. (Prevista publicació pel 1er trimestre 2008)


 


Formació acadèmica


 


Curs de postgrau Especialistas en Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos 2006-2007, Centro de Investigaciones Sociológicas (2007).


 


Programa de Doctorat en Sociologia, especialitat de Política Social, Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (2004-en curs). Memòria d'investigació i tesis doctoral "Nous models de paternitat: cuidadors i sustentadors econòmics", dirigida pel catedràtic de Sociologia Lluís Flaquer Vilardebó.


 


Llicenciada en Sociologia, itinerari de Política Social (Universitat Autònoma de Barcelona, 2003).


 


Curs Encuesta de Condiciones de Vida y Pobreza. (Instituto Nacional de Estadística, 2007)


 


Curs SPSS: Modelització Estadística Bàsica. Servei d'Estadística (Universitat Autònoma de Barcelona, 2006)


 


Certificat d'Aptitud Pedagògica - CAP ( Universitat Autònoma de Barcelona, 2006)


 


Curso Tractament i anàlisi de dades amb SPSS i Excel. Col·legi de Doctors i llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia de Catalunya (Barcelona, 2004)


 


Curs Polítiques familiars a la Unió Europea. Institut de Ciències Polítiques i Socials (Barcelona, 2002)


 


Experiència investigadora


 


Des de juny de 2007 analista de dades a l'Institut d'Infància i Món Urbà- CIIMU al marc de diferents projectes:


 


* (2007-2008) Informe sobre exclusió social i polítiques d'inclusió a España. Finançat per la Fundació Un Sol Món de Caixa Catalunya.


* (2007) III Informe sobre Infància, famílies y canvi social a Catalunya.


* (2007) Panel de famílies i Infància. Finançat por la Secretaria de Famílies i Infància, Generalitat de Catalunya.


 


Des de 2004 és investigadora del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, vinculada al grup d'investigació "Infància, Família i Polítiques Socials Comparades" participant en la realització dels següents projectes:


 


(2006-2007) Avaluació exploratòria del sistema de llicències parentales i per motius familiars a Catalunya. Finançat per la Secretaria de Famílies i Infància, Generalitat de Catalunya.


 


(2006) Perspectivas de desarrollo y evaluación de las políticas de licencias parentales y por motivos familiares en Espanya y en la Unión Europea. Finançat per la Secretaría de Estado de la Seguredad Social.


 


(2004-2005) El divorcio y los hijos: Ruptura y reconstitución. Finançat pel Ministerio de Ciencia y Tecnología.


 


(2004-2005) Formal and informal work in Europe. A comparative analysis of their changing relationship and their impact on social integration. Finançat pel V Programa Marc de la Unió Europea.


 


(2004) El uso de las políticas sociales por las mujeres inmigrantes. Finançat pel Instituto de la Mujer.


 


L'any 2003 col·laborà al Seminari d'Estudis de la Dona (SED), adscrit al Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, participant en els següents projectes:


 


(2002-2003) Olympia de Gouges. Finançat pel V Programa d'Acció per la Igualtat de la Unió Europea.


 


Altres col·laboracions


 


Institut de Infància i Món Urbà- CIIMU (2005-2006): col·laboradora estadística a l'informe Infancia en Cifras. España. Finançat pel Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.


 


Ponències en congressos


 


Escobedo, A. & Navarro, L. (2007) Una evaluación del sistema de licencias parentales y por motivos familiares en España desde la perspectiva de género. IX Congreso Español de Sociología. Barcelona (España)


 


(2006) International network on leave policy and research: 3é Seminari Internacional. (Escobedo, A. & Navarro, L.) 'Spanish developments in national leave policies and research' , Lisboa (Portugal).


 


(2005) Working Flexibility and Caring Arrangements: Wellchi Network No. 3. (Flaquer, Ll. & Navarro, L.) 'Change of family structures and informal care work'. Rennes (Francia)


 


(2005) The hidden work regime. Informal work and social cohesion in Europe: Taller Internacional FIWE Project. (Flaquer, Ll. & Navarro, L. ) 'Change of family structures and informal care work'. Hamburg (Alemania)


 


Enllaços favorits


 


The Men's Bibliography


Critical Research On Men in Europe


Men's Studies Press


Centro de Investigaciones Sociológicas


Instituto Nacional de Estadística


Eurostat


  projectes tant a nivell nacional com internacional que tracten sobre les transformacions en la família i de les polítiques familiars a Espanya i a la Unió Europea. Prepara la seva memòria d'investigació, en el marc del programa de Doctorat de Sociologia (UAB), analitzant la relació entre la funció dels pares-homes com a proveïdors econòmics i la de cuidadors dels seus fills. Aplica a la seva investigació tècniques quantitatives, especialitzant-se en el tractament d'arxius de microdades, així com a la seva posterior explotació estadística.Campus d'excel·lència internacional U A B