Oriol Rios

 

 

 

Departament de Sociologia
Edifici B - Despatx B1-175
Universitat Autònoma de Barcelona 
ES - 08193 Bellaterra 
Tel.+ 34-93-581-2447 - Fax 34-93-581-2827
Oriol.Rios@uab.cat

 

 

 

Oriol Ríos és Doctor en Sociologia. És investigador - professor postdoctoral al Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Les seves línies d'investigació es centren les noves masculinitats, paternitats, infància i educació. Té una àmplia experiència en projectes d'investigació competitius dels Plans Nacionals I+D+i i del 5è, 6è i 7è Programa Marc Europeus.  Ha estat assessor en temes de masculinitat per l'Ajuntament de Barcelona ademés de ser editor d'una revista científica d'aquest àmbit. Es fundador d'una associació d'homes igualitaris.

 

 

 

 

Publicacions

 

Christou, M; Rios, O. (2010). Más allá del lenguaje sexista. Actos comunicativos en las relaciones afectivo-sexuales de los y las adolescentes. SIGNOS. Número especial Monográfico. Núm 2. Vol 43, Suppl. 2, 311-326.

 

Rios, O. (2011). Las nuevas masculinidades en la escuela. Periódico Escuela, Vol 3894, 39

 

Ramis, M; Rios, O; Soler, M. (2010). Azioni formative di successo in contesti multiculturali: l’uso dei gruppi interattivi. Risultati di ricerca per superare i pregiudizi in educazione

 

Rios, O. (2010). Conferencia Gender and Education. Diversity of Voice.  Trabajo Social Global, 1, 263 - 266.

 

Rios, O. (2010). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la información. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 67, 146 - 148               

Molina, S; Rios, O. (2010).Including students with disabilities in Learning Communities.  Psychology, Society, & Education. 2, 1, 1-9.

 

Formació acadèmica

 

Doctor i llicenciat en Sociologia per la Universitat de Barcelona. La tesi versava sobre la construcció de la masculinitat a l'escola. Además ha realitzat dues estades pre-doctorals a l'estranger, concretament a la Harvard University i a la Universitat de Wisconsin-Madison.

 

Experiència investigadora

 

Miratge de l’ascens social i amor ideal. (2011). Noves propostes preventives de la violència masclista. Institut Català de les Dones

 

FLOWS. Impact of local welfare systems on female labour force participation and social cohesion. 7th Framework Programme. European Comission

 

Impacto de los actos comunicativos en la construcción de nuevas masculinidades.  Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan Nacional I+D+i

 

INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education.6th Framework Programme.

 

Violencia de género en las universidades españolas. Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Plan Nacional I+D+i

 

Docència

 

Disposo d'experiència docent en quatre universitats diferents: Universitat Nacional d'Educació a Distància, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Rovira i Virgili i Universitat Autònoma de Barcelona. He impartit crèdits teòrics i pràctics en assignatures obligatòries i optatives de primer i segon cicle de llicenciatura o grau. He fet també algunes sessions del Màster en Investigació Sociològica Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. En total he impartit al voltant de 850 hores de docència.

 

 

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B