Lluís Flaquer

Photobucket

Departament de Sociologia
Edifici B - Despatx B3-191
Universitat Autònoma de Barcelona 
ES - 08193 Bellaterra 
Tel.+ 34-93-581-2416 - Fax 34-93-581-2827

lluis.flaquer@uab.cat

 

Lluís Flaquer i Vilardebò (Mataró, 1946) és Catedràtic emèrit de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, on és responsable del grup de recerca "Infància, famílies i polítiques socials comparades" (Iphigenia). Ha estat promotor i coordinador d'una xarxa europea sobre "El benestar de la infància: L'impacte del canvi en les formes familiars, les condicions de treball dels pares, la política social i les mesures legislatives" (WELLCHI NETWORK), finançanda pel VI Programa Marc de la Unió Europea, en la qual han participat onze universitats i centres de recerca de nou països (2004-2007). 

Dins del camp de la seva especialitat ha estat assessor de diversos organismes públics: ha format part del Consell d'Experts per a la implementació de l'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana i ha estat membre de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya, dependent de la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Actualment és membre d l'Observatori Català de la Família del Departament de Benestar Social i Família i membre de la comissió acadèmica de l’Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població de l'Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

 

Publicacions

 

Flaquer, L. (2016). ‘La família davant els reptes de la Segona Transició Demogràfica.’ En S. Giner y O. Homs La societat catalana al segle XXI. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans/Enciclopèdia Catalana. pp. 267-285.

Flaquer, L.; Moreno Mínguez, A. and Cano López, T. (2016). “Changing Family Models: Emerging New Opportunities for Fathers in Catalonia (Spain)?” In Isabella Crespi and Elisabetta Ruspini (eds.) Balancing Work and Family in a Changing Society: The Fathers’ Perspective. London: Palgrave Macmillan. pp. 65-81.

Flaquer, L. (2015). ‘El avance hacia la custodia compartida o el retorno del padre tras una larga ausencia.’ En Cristóbal Torres Albero (ed) España 2015 Situación social. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. pp. 351-359.

Flaquer, L. (2014). ‘Llars: Aspectes estructurals, econòmics i d’organització familiar.’ A J. Trullén et al. Crisi econòmica, creixement de les desigualtats i transformacions socials. Informe General. Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població de Catalunya, 2011. Barcelona: IERMB. pp. 33-57. 

Flaquer, L., B. Pfau-Effinger and A. Artiaga Leiras (2014). ‘El trabajo familiar de cuidado en el marco del estado de bienestar.’ Cuadernos de Relaciones Laborales. 32 (1): 11-32.

Flaquer, L. y A. Escobedo (2014). ‘Licencias parentales y política social de la paternidad en España’. Cuadernos de Relaciones Laborales 32 (1): 69-99.

Flaquer, L. (2013). ‘How Can Domestic Violence Be Best Prevented and Combated? Lessons from the Spanish Experience.’ Gender Studies in Okinawa F.Y. 2012. IIOS: International Institute for Okinawan Studies 25 (3): 44-61.

Flaquer, L. (2014). ‘Family-related factors influencing child well-being.’ In Asher Ben-Arieh, Ferran Casas, Ivar Frønes, and Jill E. Korbin (eds.) Handbook of Child Well-being: Theories, Methods and Policies in Global Perspective. Volume 4. Dordrecht: Springer. pp. 2,229-2,255. DOI: 10.1007/978-90-481-9063-8_87

Flaquer, L. (2013). ‘Los trabajos de cuidado: De una obligación tradicional a un derecho social.’ A Carol Gilligan La ética del cuidado. Barcelona: Fundació Víctor Grífols i Lucas. pp. 72-85.

Flaquer, L. (2012). ‘Riflessioni sulle politiche per la famiglia in Spagna. Cosa ci può insegnare il caso spagnolo?’ In R. Prandini (ed.) Politiche familiari europee. Convergenze e divergenze. Roma: Carocci editore. pp. 109-120.

Flaquer, L. (2012). ‘Pobresa infantil: Conseqüències en les condicions de vida i el rendiment escolar dels i les adolescents’. A C. Gómez-Granell i P. Marí-Klose (eds.) Família i relacions intergeneracionals: Un espai d’oportunitats per a l’educació dels fills i filles. IV Informe sobre la situació de la infància, l’adolescència i la família a Catalunya i Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona/ CIIMU. pp. 260-281.

Flaquer, L. (2012). ‘Liberalización sin protección: Un balance de los resultados de la aplicación de la Ley de divorcio de 2005.’ En T. Picontó Novales (ed.) La custodia compartida a debate. Madrid: Dykinson. pp. 23-44.

Escobedo, A. L. Flaquer and L. Navarro (2012). ‘The social politics of fatherhood in Spain and France: A comparative analysis of parental leave and shared residence.’ Ethnologie Française 42 (1): 117-126.

Flaquer, L. (2011). Émile Durkheim. Sociòleg de la moral. Barcelona: Editorial UOC.

Flaquer, L. (2011). ‘Canvis en l'estructura familiar’. A S. García-Tornel, P. Miret, A. Cabré, L. Flaquer, K. Berg-Kelly, G. Roca, J. Elzo i J.M. Lailla (coord.) L'adolescent i el seu entorn en el segle XXI. Instantània d'una dècada. pp. 35-60. Quaderns Faros 5. Esplugues de Llobregat: Hospital Sant Joan de Déu. 

Flaquer, L. (2010). ‘Las políticas familiares en España en el marco de la Unión Europea’. A  S. Lerner y L. Melgar (eds) Familias en el siglo XXI: Realidades diversas y políticas públicas. México: Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio de México. 

Flaquer, L. (2010). ‘Pobresa infantil i famílies a Europa’. Educació social: Revista d'intervenció socioeducativa. Núm. 46. Barcelona: Fundació Pere Tarrés. Universitat Ramon Llull. pp. 11-28.

Flaquer, L. (2010). ‘Famílies i relacions familiars’. Revista Papers. Barcelona: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Núm. 52: pp. 50-62.

Flaquer, L. (2009). Recensión sobre H. Béjar (2008). La dejación de España: Nacionalismo, desencanto y pertenencia. Buenos Aires y Madrid: Katz editores. Revista Internacional de Sociología 67 (2): 503-506.

Flaquer, L., A. Escobedo y L. Navarro (2009). El impacto de la maternidad y la paternidad en el empleo: Itinerarios laborales de madres y padres en hogares con menores de tres años. Análisis de cambios y discontinuidades a partir de la muestra continua de vidas laborales. Madrid: FIPROS.

Pfau-Effinger, B., L. Flaquer and P. Jensen (eds) (2009). Formal and Informal Work: The Hidden Work Regime in Europe. London: Routledge.

Jensen, P. H., B. Pfau-Effinger and L. Flaquer (2009). ‘The Development of Informal Work in the Work-Welfare Arrangements of European Societies’. In B. Pfau-Effinger, L. Flaquer and P. Jensen (eds.) Formal and Informal Work: The Hidden Work Regime in Europe. New York and London: Routledge. pp. 3-20.

Flaquer L. and A. Escobedo (2009). ‘The metamorphosis of Informal Work in Spain: Family Solidarity, Female Immigration, and Development of Social Rights’. In B. Pfau-Effinger, L. Flaquer and P. Jensen (eds.) Formal and Informal Work: The Hidden Work Regime in Europe. New York and London: Routledge. pp. 143-168.

Pfau-Effinger, B., P. H. Jensen and L. Flaquer (2009). ‘Formal and Informal Work in European Societies: A Comparative Perspective’. In B. Pfau-Effinger, L. Flaquer and P. Jensen (eds.) Formal and Informal Work: The Hidden Work Regime in Europe. New York and London: Routledge. pp. 193-213.

Flaquer, L. and A. Garriga (2009). ‘Marital disruption in Spain: Class selectivity and deterioration of economic conditions’. In H.-J. Andreß and D. Hummelsheim (eds). When Marriage Ends: Economic and Social Consequences of Partnership Dissolution. Cheltenham: Edward Elgar. pp. 178-210.

Flaquer, L. (2009). ‘Coming in from the Cold: Single Parenthood as an Issue of Social Policy in Spain’. In Ursula von der Leyen and Vladimir Spidla (eds.). Voneinander lernen – miteinander handeln: Aufgaben und Perspectiven der Europäischen Allianz für Familien. Baden-Baden: Nomos. pp. 203-214.

Flaquer, L. (2009). ‘Les polítiques familiars a Catalunya. VIA 09 Valors, Idees, Actituds. Abril : 76-101.

Flaquer, L. (2008). ‘Diversitat familiar, benestar de la infància i cohesió social a Catalunya’. Nota d’economia. Revista d’economia catalana i de sector públic. Núm. 91: 71-86. Barcelona: Departament d’Economia i finances, Generalitat de Catalunya.

Flaquer, L. (2008). ‘Família, globalització i individualització’. A J. González-Agàpito (ed.) Una Societat en crisi?: Reptes d'un món globalitzat. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. pp. 77-107.

Gómez Granell, C., P. Marí-Klose, M. Marí-Klose, L. Flaquer, C. Sánchez i L. Morató (2008). Informe de la Inclusió Social a Espanya 2008. Barcelona: Observatori de la Inclusió Social, Obra Social de Caixa Catalunya.

Flaquer, L. y R. Villà (2008). ‘La economía no es sólo cosa de adultos. Distribución de la renta y pobreza infantil ’. A Brullet, C. y C. Gómez-Granell (eds.) (2008). Malestares: Infancia, adolescencia y familias. Barcelona: Graó. pp. 257-280.

Flaquer, L. (2007). 'How can we orientate the reform of childhood policies? Challenges, dilemmas and proposals'. Wellchi Working Paper Series No. 8/2007. Barcelona: Children's Well-being International Documentation Centre.

Flaquer. L (2007). 'Family change and child poverty in comparative perspective'. Wellchi Working Paper Series 1/2007. Barcelona: Children's Well-being International Documentation Centre.

Flaquer, L. (2007). 'Familia y políticas públicas'. A A. M. Morales y J. M. Miquel (eds.) Derecho, sociedad y familia: Cambio y continuidad. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. Boletín Oficial del Estado. pp. 229-239.

Flaquer, L. y C. Brullet (2006). 'Las políticas familiares en Cataluña'. A X. Roigé (ed.) Familias de ayer, familias de hoy. Barcelona: Icaria/Institut Català d'Antropologia. pp. 219-234.

Flaquer, L., E. Almeda y L. Navarro (2006). Monoparentalidad i infància. Barcelona: Fundació 'la Caixa'.

Flaquer, L., J. Busquet i E. Oliver (2005). Joves i adolescents a la recerca d'identitat. Barcelona: Institut d'Infància i Món Urbà. Solé, C. y L. Flaquer (eds.) (2005). El uso de las políticas sociales por las mujeres inmigrantes. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer.

Flaquer, L. y C. Solé (2005). 'Prefacio'. A C. Solé y L. Flaquer (eds). El uso de las políticas sociales por las mujeres inmigrantes. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer. pp. 13-19.

Flaquer, L. (2005). 'Régimen de bienestar, familiarismo y ciudadanía'. A C. Solé y L. Flaquer (eds). El uso de las políticas sociales por las mujeres inmigrantes. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer. pp. 21-52.

Flaquer. L. (2005). 'Polítiques socials per a una competitivitat basada en l'equitat'. A M. Castells (ed.) Un model de competitivitat sostenible i solidari per a Catalunya. Informe del Consell d'Experts. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Economia i Finances. pp. 161-186.

Flaquer, L. (2004). 'Llei catalana de suport a les famílies: Una oportunitat perduda?'. InDret Working Paper de Dret Català Núm 12. Abril del 2004. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.

Flaquer, L. (2004). 'Polítiques de suport i d'atenció a les famílies'. A C. Gómez-Granell et al. Informe 2004: Infància, famílies i canvi social a Catalunya. Volum 1. Barcelona: Institut d'Infància i Món Urbà. Observatori de la infancia i les famílies. pp. 121-154.

Flaquer, L. y E. Oliver (2004). 'Las políticas de apoyo a la familia'. A C. Gómez-Granell, M. García-Milà, et al (eds.) Infancia y familias: Realidades y tendencias. Barcelona: Ariel. pp. 63-79.

Flaquer, L. (2004). 'La articulación entre familia y el Estado de bienestar en los países de la Europa del sur'. Papers. Revista de Sociología 73: 27-58.

Flaquer, L. (2004). 'Monoparentalidad'. Arbor. Ciencia, pensamiento y cultura. S. del Campo (ed.) La familia en el XXV aniversario de la constitución española. CLXXVIII: 345- 376. Madrid: CSIC.

Flaquer , L. (2003). 'Pobreza y familia'. Arbor. Ciencia, pensamiento y cultura. S. del Campo (ed.) Dimensiones económicas de la familia. CLXXVI, Núm. 694 octubre: 327-342. Madrid: CSIC.

Flaquer, L. (2003). '¿Por qué son necesarias las políticas familiares?'. Claves de Razón Práctica. Núm. 130. Marzo. pp. 74-80.

Flaquer, L. (2003). 'Familia'. Idees. Revista de temes contemporanis. (Assignatures pendents: La incòmoda herencia de segle XX). 20: 213-233.

Flaquer, L. i E. Oliver (2002). Polítiques de suport a les famílies. A C. Gómez-Granell, M. García-Milà, A. Ripol-Millet, C. Panchón (eds..) Informe 2002. La infància i les famílies als inicis del segle XXI. Vol. 1. Barcelona: Institut d'Infància i Món Urbà. Observatori de la infància i la família. pp. 299-349.

Flaquer, L. (2002). 'Els valors familiars dels joves catalans'. A A. Estradé, L. Flaquer, et al. Joves i valors. Els joves catalans en l'Enquesta Europea de Valors. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Secretaria General de Joventut. pp. 43-67.

Flaquer, L. (ed.) (2002). Políticas familiares en la Unión Europea. Barcelona: ICPS. Flaquer, L. (2002). 'Introducción'. A L. Flaquer (ed.) Políticas familiares en la Unión Europea. Barcelona: ICPS. pp. 9-25.

Flaquer, L. (2002). 'Familia y Estado de bienestar en la Europa del Sur'. A L. Flaquer (ed.) Políticas familiares en la Unión Europea. Barcelona: ICPS. pp. 173-208.

Flaquer, L. (ed.) (2002). Informe sobre la situació de la família a Catalunya: Un intent de diagnòstic. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Flaquer, L. (2002). 'Introducció'. A L. Flaquer (ed.). Informe sobre la situació de la família a Catalunya: Un intent de diagnòstic. Barcelona: Generalitat de Catalunya, pp. 9-22.

Flaquer, L. (2002). 'El suport econòmic a les famílies amb fills a càrrec'. A L. Flaquer (ed.). Informe sobre la situació de la família a Catalunya: Un intent de diagnòstic. Barcelona: Generalitat de Catalunya, pp. 253-270.

Flaquer, L. (2002). 'Conclusions: Reptes i oportunitats de la política familiar a Catalunya'. A L. Flaquer (ed.). Informe sobre la situació de la família a Catalunya: Un intent de diagnòstic. Barcelona: Generalitat de Catalunya, pp. 331-342.

Flaquer, L. (2002). 'El futur de les polítiques familiars en el marc de l'Estat de benestar'. Revista Econòmica de Catalunya. Núm. 43: 103-108.

Flaquer, L. (2002). 'Political Intervention and Family Policy in Europe and the USA: Family Policy and the Maintenance of the Traditional Family in Spain'. A A. Carling, S. Duncan and R. Edwards (eds.) Analysing Families: Morality and Rationality in Policy and Practice. London: Routledge. pp. 84-92.

Flaquer, L. (2001). 'La individualització de la vida privada'. Anàlisi. Quaderns de Comunicació i Cultura. Núm 26: 89-102. Flaquer, L. (2000). 'Is there a Southern European model of family policy?'. A A. Pfenning and T. Bahle (eds.) Families and Family Policies in Europe. Comparative Perspectives. Frankfurt a.m./New York: Peter Lang, pp. 15-33.

Flaquer, L. (2000). Las polítiques familiars en una perspectiva comparada. Barcelona: Fundació 'La Caixa'.

Flaquer, L. (2000). 'Family Policy and Welfare State in Southern Europe'. Working Paper 185/00. Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials.

Flaquer, L. i C. Brullet (1999). 'Política familiar a Catalunya: Una primera aproximació'. A V. Navarro et al. Les desigualtats socials a Catalunya. Barcelona: Mediterrània. pp. 75-191.

Flaquer, L. (1999). 'De la família a les polítiques familiars: Vicissituds d'un recorregut'. Papers. Revista de Sociologia. Nº 59: 57-70.

Flaquer, L. (1999). 'La familia en la sociedad del siglo XXI'. Papers de la Fundació Rafael Campalans, Num. 117. Barcelona.

Flaquer, L. (1999). La estrella menguante del padre. Barcelona: Ariel. Flaquer, L. (1998). 'Família, mercat i estat de benestar'. A S. Giner (ed.) La societat catalana. Barcelona: Institut d'Estadística de Catalunya, pp. 467-475.

Flaquer, L. (1998). 'Família i noves formes de convivència'. A S. Giner (ed.) La societat catalana. Barcelona: Institut d'Estadística de Catalunya, pp. 401-415.

Flaquer, L. (1998). El destino de la familia. Barcelona: Ariel.

Flaquer, L. (1996). El català, ¿llengua pública o privada?. Barcelona: Empúries.

Giner, S., L. Flaquer, J. Busquet i N. Bultà (1996). La cultura catalana: El sagrat i el profà. Barcelona: Edicions 62.

Flaquer, L. (1996). 'Familia, desigualdad e identidad'. Claves de razón práctica. Nº 61, abril, pp. 46-52.

Flaquer, L. and J. Iglesias de Ussel (1996). 'The Sociology of the Family in Spain: An Attempt at Interpretation'. Marriage and Family Review 23: 575-598.

Iglesias de Ussel, J. and Lluís Flaquer (1996). 'The Family and Sociological Analysis: The Case of Spain'. Revista Española de Investigaciones Sociológicas (English Edition). pp. 113-130.

Almeda, E. y L.Flaquer (1995). 'Las familias monoparentales en España: Un enfoque crítico'. Revista Internacional de Sociología. Nº 11: 21-45.

Flaquer, L. i M. Solsona (1995). 'La situació de la familia a Barcelona'. Barcelona Societat. Núm 3. Ajuntament de Barcelona. pp. 12-37.

Flaquer, L. (1995). 'Las funciones sociales de la familia'. Documentación social: Revista de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada. nº 98, enero-marzo, pp. 39-48.

Flaquer, L. (1995). 'Las familias monoparentales en España y en Europa: Dinámica interna'. Actas del Simposium Internacional sobre "La Figura del padre en las familias de las sociedades desarrolladas". Las Palmas de Gran Canaria, pp. 319-341.

Flaquer, L. (1995). 'Família i canvi social en una vila de la Catalunya vella'. Papers. Revista de Sociologia 45: 7-23.

Flaquer, L. (1995). 'El modelo de familia española en el contexto europeo'. A S. Sarasa y L. Moreno (eds.) El Estado del bienestar en la Europa del sur. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Instituto de Estudios Sociales Avanzados. pp. 289-311.

Alberdi, I., L. Flaquer y J. Iglesias de Ussel (1994). Parejas y matrimonios: Actitudes, comportamientos y experiencias. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales.

Flaquer, L. (1994). 'La familia como arena de contienda'. Claves de razón práctica. Núm 46, octubre, pp. 64-67.

Iglesias de Ussel, J. y L. Flaquer et al. (1994). 'Familia'. A M. Juárez (ed.) V Informe sociológico sobre la situación social en España: Sociedad para todos en el año 2000. Madrid: Fundación Foessa. Vol. I: pp. 415-547.

Iglesias de Ussel, J. y L. Flaquer (1993). 'Familia y análisis sociológico: El caso de España'. Revista Española de Investigaciones Sociológicas. Núm. 61, pp. 57-75.

Flaquer, L. (1993). 'La socialización en la familia: Teorías, modelos e interacciones'. A M. A. García de León, G. de la Fuente y F. Ortega (eds.) Sociología de la educación. Barcelona: Barcanova, pp. 45-69.

Flaquer, L. (1993). 'Homogamia, individualismo y familia: Modelos de análisis para la formación de la pareja'. Revista Internacional de Sociologia. Instituto de Estudios Sociales Avanzados (C.S.I.C.). Nº 5, mayo-agosto, pp. 69-85.

Flaquer, L. (1991). '¿Hogares sin familia o familias sin hogar?: Un análisis sociológico de las familias de hecho en España'. Papers. Revista de Sociologia 36: 57-78.

Flaquer, L. (1990). 'La familia española: Cambio y perspectivas'. A S. Giner (ed.) España: Sociedad y política. Madrid: Espasa Calpe, pp. 509-549.

Flaquer, L., S. Giner y L. Moreno (1990). 'España en la encrucijada'. A S. Giner (ed.) España: Sociedad y política. Madrid: Espasa-Calpe, pp. 19-74. Flaquer, L. y J. Soler (1990). Permanencia y cambio en la familia española. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Flaquer, L. (1989). 'Pròleg'. A A. Ferguson. Assaig sobre la historia de la societat civil. Barcelona: Edicions 62. pp. 5-16.

Flaquer, L. (1986). 'Privatización o desprivatización: Contribuciones recientes a la sociología de la familia'. Papers. Revista de sociología 27: 157-172.

Flaquer, L. (1986). 'Family, Residence and Industrialisation in Northern Catalonia: Legal and Social Aspects'. Sociologia Ruralis 16: 268-284.

Flaquer, L. (1983). 'Introducció'. A J. S. Mill Sobre la llibertat. Barcelona: Laia. pp. 11-29.

Flaquer, L. (1982). De la vida privada. Barcelona: Edicions 62.

Giner, S. y L. Flaquer (1982). 'Unas sociedades europeas de difícil modernización'. A E. Lluch (ed.) Geografía de la sociedad humana. Vol. 4. Barcelona: Planeta. pp. 429-469.

Flaquer, L. y S. Giner (1979). 'Ferdinand Tönnies y la ciencia social moderna'. A F. Tönnies. Comunidad y asociación. El comunismo y el socialismo como formas de vida social. Barcelona: Península. pp. 5-22.

 

Formació Acadèmica

 

Llicenciat i Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona i Autònoma de Barcelona respectivament, obtingué la diplomatura en ciències polítiques a l'Institut d'Études Politiques de la Universitat de París (1969) i cursà estudis de postgrau en sociologia a les universitats de Lancaster i d'East Anglia (Regne Unit) (1974-78).

 

Experiència investigadora

 

Les seves línies prioritàries de recerca són la sociologia de la infància, les noves formes de llar, el canvi familiar i les polítiques públiques d'atenció i suport a les famílies i a les persones. En especial, els seus interessos de recerca versen sobre el divorci, la monoparentalitat, la pobresa infantil, el benestar de la infància i els infants com a ciutadans. Actualment està investigant els canvis en les estructures familiars i els seus efectes sobre la infància així com les pautes de treball informal en una perspectiva comparada europea. Ha estat professor visitant a l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de París com a director d'estudis associat (1986), investigador visitant al Mannheimer Zentrum für Europäischer Sozialforschung de la Universitat de Mannheim (Alemanya) (1996), fellow al Department of Social and Policy Sciences de la Universitat de Bath (Regne Unit) (1999) i investigador visitant de l'Institut de Sociologia de la Universitat d'Hamburg (Alemanya) (2007) i del Stanford Center on Poverty and Inequality (Stanford University, EUA) (2008). Ha estat membre del comitè de coordinació de la xarxa de recerca sobre "Famílies i vides íntimes" de l'Associació Europea de Sociologia (ESA) i és membre del Consell de Redacció de Papers. Revista de Sociologia.

 

Docència

 

Professor de sociologia des de 1978 a la Universitat de Barcelona, el 1982 passà a formar part del cos docent de la Universitat Auitònoma de Barcelona, on ha impartit nombroses assignatures de llicenciatura i de doctorat. Actualment ensenya 'Polítiques de família' i 'Estructura social'.

 

Enllaços preferits

 

Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU)

UNICEF Innocenti Research Centre

Foundation for Child Development: Child International Society for Child Indicators (ISCI)

Bendheim Thoman Center for Research on Child Wellbeing (CRCW)

OECD Family database

European Foundation on Improvement of Living and Working Conditions

Campus d'excel·lència internacional U A B