Lluís Costa

contacte
Researcher
Short biography: 

He is Doctor in History and Professor of the University of Girona in the degrees of Advertising and Public Relations and Cultural Communication and in the Master of Communication and Cultural Studies. Scientific Director of the Communication Campus of the Universitat de Girona. He is the author of over twenty books and numerous scientific and popular articles. He has participated in several scientific and academic events held in Cuba and has taught at the University of Rio Piedras in San Juan de Puerto Rico

Academic status and research lines

- Lecturer at the Universitat de Girona in the degrees of Advertising and Public Relations and Cultural Communication and in the Master's Degree in Communication and Cultural Studies

- Its main lines of research are the history of communication and relations with society, as well as the analysis between cultural and political communication between Cuba and Catalonia

- Director of the Research Group "Social and Institutional Communication" of the UdG

- Invited researcher in the Laboratory of Prospective and Research in Communication, Culture and Cooperation (LAPREC), Department of Journalism and Communication Sciences (UAB)

Recent Posts

- "Advertising and journalistic modernization: the case of La Llumanera de New York (1874-1881)." Catalan Journal of Communication & Cultural Studies 6 (2014): 95-114

- "The press as a cohesive instrument of the national identity. The projection of Catalonia in Cuba." Hispanic Research Journal 15 (2014): 492-514

- Costa, Lluís; Puntí, Mònica "Free press, a local communication model." Catalan Social Sciencies Review (2014): 31-50

- Costa, Lluís; Puntí, Mònica "Premsa gratuit, a model of local communication." Communication 30 (2013): 79-99

- "Premsa i nacional identitat: La Llumanera de New York (1874-1881)." Annals de l'Institut d'Estudis Gironins (2013): 545-564

- "Communication and propaganda during the dictatorship of Primo de Rivera (1923-1930)." History and social communication 18 (2013): 385-396

- Costa, Lluís "Apassionament heròic." Bonart, Revista d'Art (2012): 24-25

- "The Catalan migration to New York. A view from La Llumanera of New York (1874-1881)." New York History Review 6 (2012): 36-53

- "Historical evolution of the past: Estudi de cas Girona-Figueres (1800-1936)." Plecs d'història local (Suplement de l'Avenç) 147 (2012): 5-7

- "A solid research project between Catalonia and Cuba." Revolution and culture (2011): 24-26

- Costa, Lluís "The Catalan participation in the migratory phenomenon to Cuba in the nineteenth century: balance of a history under construction." AECID. Cultural Cooperation Spain-Cuba (2010): 1-18

- "Pròleg. Actes of the III Congrés d'Història de Girona War and Power in Frontier Territories (1792-1823)." Annals de l'Institut d'Estudis Gironins (2010): 9-11-

- "Imatge i Comunicació a Cuba." Bonart, Revista d'Art (2010): 16-18

- History of the preeminence to the city of Girona (1787-1939) (1987)

- The dictatorship of Primo de Rivera (1923-1930). Comunicació i propaganda a les comarques gironines (1995)

- The periodisme (1996), The Autonomist: the diari dels Rahola (2000)

- Televisió de Girona. The communication of proximity in the era of globalization (2005)

- The nationalisme cubà i Catalunya (2006)

- The local communication (2009)

- The Llumanera of New York. A period between Catalunya i Amèrica (2012)

- Cuba and Catalanism. Between l'autonomia i la independència (2013) i Thinkar és triomfar. Publicity through the
History (2015)

- Les construccions nacionals: between l'imagari i la realitat (2016).

- Editor dels llres The documentary patrimony: Catalunya-Cuba (2007), i Comunicació pel canvi social (2014)

Others

- Paper "Els reptes de la xarxa i el futur en paper", during the Sixth Meeting of Young Lectors of the Regional and Local Press. Dosrius / Canyamars (ESP) 2011

- Lecture "Study on current tendencies of communication in social security at the international level", during IV Jornada de Publicitat i Seguretat Viària. Barcelona (ESP) 2011

- Lecture "A model of communication between Cuba and Catalonia via the United States of America: La Llumanera de New York (1871-1884)", during the II International Workshop Cuba and the Catalan Països: meeting of peoples and cultures. Havana (CUB) 2011

Campus d'excel·lència internacional U A B