Lucía Molina

Investigadora
Short biography: 

Doctorada en Traducció i Interpretació per la Universitat Autònoma de Barcelona i és llicenciada en Estudis Àrabs per la Universitat de Barcelona. Actualment és professora d'àrab a la Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB. També és professora del Màster en Estudis de Traducció Cultural de la UAB i Màster de Mediació Inter-Mediterrània: Inversió Econòmica i Integració Intercultural (MIM) i en el Diploma de Postgrau en Comunicació, Cooperació Internacional i Mediació Sociocultural a la Mediterrània, en la mateixa universitat

Situació acadèmica i línies d'investigació

- Professora Titular al Departament de Traducció i Interpretació, UAB

- Coordinadora Acadèmica del Màster Oficial en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals

- La seva recerca se centra en els Estudis de Traducció, amb especial atenció a la Transferència Cultural ia l'Ensenyament de l'Àrab

- És membre de l'Observatori Mediterrani de la Comunicació (OMEC)

- Està vinculada amb el Laboratori de Prospectiva i Recerca en Comunicació, Cultura i Cooperació (LAPREC), com a investigadora en el projecte "La construcció social de l'espai euromediterrani en els mitjans de comunicació. La informació de premsa i la televisió" (CSO2008-01.579 / SOCI) (2009-2011), finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació espanyol

Campus d'excel·lència internacional U A B