Estibaliz Ortega

Investigadora
Short biography: 

Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat del País Basc (UPV) i Màster en Comunicació i Periodisme per la UAB. Doctoranda del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació i becària FPI del LAPREC

Situació acadèmica i línies d'investigació

- Becària predoctoral al Programa de Formació de Doctors del Ministeri d'Economia i Competitivitat, adscrita al Projecte CSO2012-35955

- Professora de pràctiques de les assignatures del Grau de Periodisme de la UAB, "Mètodes d'investigació en comunicació" i "Comunicació, cooperació i desenvolupament", de 2n i 4t curs respectivament

- Investigadora del LAPREC, membre del OMEC i col·laboradora del Màster MIM

- Secretària financera de la Revista deSigniS, revista de la Federació llatinoamericana de semiòtica (FELS)

- Les seves línies d'investigació se centren en anàlisi de mitjans de comunicació; joventut i mitjans de comunicació; comunicació audiovisual

Publicacions recents

- "Joves adults i premsa: una anàlisi de la relació i la cobertura mediàtica dels joves al Nord i Sud de la Mediterrània", 2016. (enviat per publicació)

- "La Comunitat sorda a la província de Barcelona: accessibilitat comunicativa, producció cultural i el paper de la xarxa", 2011. Disponible a: http: //www.academia.edu/8708686/LA_COMUNIDAD_SORDA_EN_LA_PROVINCIA_DE_BA ...

- "Modern Family: De què riem?", 2011. Disponible a: https://www.academia.edu/8708556/Modern_Family_De_qu%C3%A9_nos_re%C3%ADmos

- "Il neorealisme italià i il cinema sociale spagnolo degli anni Cinquanta", 2010. Disponible a: http: //www.academia.edu/8710541/IL_NEOREALISMO_ITALIANO_E_IL_CINEMA_SOCI ...

Altres

- 6th European Communication Conference: Mediated (Dis) Continuities: Contesting pasts, Presents and Futures, European Communication Research and Education Association (ECREA). Paper: "Ideology, Media and the Social Construction of Reality". 9th-12th November 2016

- IV International Conference on Communication, Development and Human Rights: social change and mitjana flows, Autonomous University of Barcelona (UAB) i el Dret Internacional and Intercultural Communication Section of the European Communication Research and Education Association (ECREA), Paper: "Young people at the Mediterranean Press: topics, relevance and treatment ". November 19th-20th 2015

- Setmana de la Comunicació, organitzada pel del Màster de Recerca en Comunicació i Periodisme del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la UAB, a la sessió titulada Presentació Grup de Recerca LAPREC. 2 de novembre de 2015. Ponència: "La joventut mediterrània i la seva representació en la premsa de la regió: Metodologia de la investigació"

- Doctoral Summer School, Journalism and Communication Science Department. Paper: "Joventut i mitjans de comunicació: delimitacions, categories d'estudi i tendències", 8th-12th June 2015, Autonomous University of Barcelona

- Communication For Empowerment: Citizen, Markets, Innovations, 5th European Gommunication Conference, European Communication Research and Education Association (ECREA), Panell Presentation: "Mediterranean Youth and its La representació de in the press of the region", I 2th-15th November 2014, Lisboa

- Doctorial Espais de Comunicació / Komunikazio Eremuak, University of The Basque Country and Associació Espanyola de la Investigació en Comunicació, Paper: "La joventut mediterrània i la seva representació en la premsa de la regió. Anàlisi comparatiu ". 22th-25th September 2014, Bilbao

- Doctoral Summer School, Journalism and Science Communication Department. Paper: "Quant i com es parla dels joves a la premsa? Anàlisi comparativa entre 4 països de la mediterrània ", 10th-14th June 2014, Autonomous University of Barcelona

- III International Conference on Communication, Development and Human Rights: social change and mitjana flows, Autonomous University of Barcelona (UAB) i el Dret Internacional and Intercultural Communication Section of the European Communication Research and Education Association (ECREA), Paper: "Mediterranean youth and its La representació de in the press of the region ". November 6th-8th 2013

- Fòrum Anna Lindh 2013, April 2013, Marseille

-II International Conference on Communication, Development and Human Rights in the Mediterranean. Media and the Arab Spring, UAB and Fundació Autònoma Solidària (FAS), Paper: "Mediterranean Youth and its La representació de in the press of the region. Comparative analysis ". 22 and 29 November 2012

- Estada de recerca a l'Dipartimento di Studi sull'Asia i sull'Africa Mediterranea de la Università Ca'Foscari de Venècia. Setembre-octubre 2016.

- Comentarista al Seminari interuniversitari d'investigació "El Mediterrani sota la lent acadèmica: 2016 en perspectiva" celebrat els dies 21 i 22 de gener de 2016 i organitzat per l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed)

Campus d'excel·lència internacional U A B