Giacomo Capuzzo

Surname: 
Capuzzo
Short biography: 

Giacomo Capuzzo és un investigador predoctoral del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya). Ell va dur a terme la seva formació a Itàlia, a la Universitat de Pàdua, on va poder especialitzar-se en l'anàlisi de la Protohistòria del nord d’Italia. Actualment, està treballant al projecte dirigit pel Prof. Juan Antonio Barceló i amb el finançament de la Generalitat de Catalunya "L'Edat del Bronze i la transició a la del Ferro a la Europa prehistòrica: un anàlisi espaial i temporal de les datacions radiomètriques i els seus contextos arqueològics", del qual n’és resultat la creació i la publicació de la base de dades EUBAR. El tema principal de la seva recerca és l'anàlisi dels contextos arqueològics datats pel radiocarboni a la Europa Central i Occidental entre 1800 i 750 abans de Crist. En particular, està interessat en l'ús de les dates radiocarboniques amb la finalitat de reconstruir el comportament i els patrons de les societats del passat, dirigint les seves recerques en l’estudi de les dinàmiques de poblament, els episodis de canvi social i cultural, els fenòmens de difusió i adopció d’innovació a escala macro al llarg del IIn i al principi del Ier mil·leni a.C., període en el que està especialitzat. En aquest marc ha estat utilitzant diferents tècniques com a eines geoestadístiques, GIS, anàlisi bayesià (OxCal) i funcions de sumes de probabilitat de dates 14C. Com arqueòleg, ha participat en excavacions a Itàlia, Espanya i Israel. També ha realitzat diferents estades de recerca a centres estrangers, com al D–REAMS Radiocarbon Laboratory, Weizmann Institute of Science, Rehovot (Israel) i al Departament de Prehistòria, Natuhistorisches Museum, Viena (Àustria).

Name: 
Giacomo
Català
Position: 
E - Investigadors postdoctorals
Photography: 

Giacomo Capuzzo és un investigador predoctoral del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya). Ell va dur a terme la seva formació a Itàlia, a la Universitat de Pàdua, on va poder especialitzar-se en l'anàlisi de la Protohistòria del nord d’Italia. Actualment, està treballant al projecte dirigit pel Prof. Juan Antonio Barceló i amb el finançament de la Generalitat de Catalunya "L'Edat del Bronze i la transició a la del Ferro a la Europa prehistòrica: un anàlisi espaial i temporal de les datacions radiomètriques i els seus contextos arqueològics", del qual n’és resultat la creació i la publicació de la base de dades EUBAR. El tema principal de la seva recerca és l'anàlisi dels contextos arqueològics datats pel radiocarboni a la Europa Central i Occidental entre 1800 i 750 abans de Crist. En particular, està interessat en l'ús de les dates radiocarboniques amb la finalitat de reconstruir el comportament i els patrons de les societats del passat, dirigint les seves recerques en l’estudi de les dinàmiques de poblament, els episodis de canvi social i cultural, els fenòmens de difusió i adopció d’innovació a escala macro al llarg del IIn i al principi del Ier mil·leni a.C., període en el que està especialitzat. En aquest marc ha estat utilitzant diferents tècniques com a eines geoestadístiques, GIS, anàlisi bayesià (OxCal) i funcions de sumes de probabilitat de dates 14C. Com arqueòleg, ha participat en excavacions a Itàlia, Espanya i Israel. També ha realitzat diferents estades de recerca a centres estrangers, com al D–REAMS Radiocarbon Laboratory, Weizmann Institute of Science, Rehovot (Israel) i al Departament de Prehistòria, Natuhistorisches Museum, Viena (Àustria).

Posició: 
Colaborador extern
Campus d'excel·lència internacional U A B