Juan Antonio Barceló Alvarez

Surname: 
Barceló Alvarez
Short biography: 

Professor titular en el Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ocupant-se de la docència i de la recerca en el àmbit de Estadística últims 20 anys. És fundador del Laboratori d’Arqueologia Quantitativa (LAQU) i co-fundador del Laboratori de Simulació de la Dinàmica Social i Històrica (LSDSH), també en la UAB. J.A.Barceló ha estat nombrat President del filial espanyola de Association of Computer Applications in Archaeology i representa la Espanya en la Association on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology International Society, i en la Comissió IV Gestió de Dades i Matematiques de la Unió internacional per ciències prehistòriques i protohistòriques. J.A.Barceló ha participat en nombrosos comitès internacionals per l’avaluació de la recerca avencada. Com a investigador internacionalment reconegut, està especialitzat en desenvolupament de les tècniques arqueològiques i en la teoria de la disciplina. Ha desenvolupat les aplicacions metodològiques, especialment en l’àmbit de l’Anàlisi Espacial, l’Anàlisi Estadstica Multidimensional, Visualització assistida per ordenador i Intel•ligència Artificial, publicant extensivament sobre els resultats. El mes de Juny 2010 Joan Anton Barceló fou guardonat amb el premi Tartessos per la seva recerca sobre l’Arqueologia virtual i aplicació de la informatica en l’arqueologia.

Name: 
Juan Antonio
Català
Position: 
A - investigador principal
Photography: 

Professor titular en el Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ocupant-se de la docència i de la recerca en el àmbit de Estadística últims 20 anys. És fundador del Laboratori d’Arqueologia Quantitativa (LAQU) i co-fundador del Laboratori de Simulació de la Dinàmica Social i Històrica (LSDSH), també en la UAB. J.A.Barceló ha estat nombrat President del filial espanyola de Association of Computer Applications in Archaeology i representa la Espanya en la Association on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology International Society, i en la Comissió IV Gestió de Dades i Matematiques de la Unió internacional per ciències prehistòriques i protohistòriques. <!--break--> J.A.Barceló ha participat en nombrosos comitès internacionals per l’avaluació de la recerca avencada. Com a investigador internacionalment reconegut, està especialitzat en desenvolupament de les tècniques arqueològiques i en la teoria de la disciplina. Ha desenvolupat les aplicacions metodològiques, especialment en l’àmbit de l’Anàlisi Espacial, l’Anàlisi Estadstica Multidimensional, Visualització assistida per ordenador i Intel•ligència Artificial, publicant extensivament sobre els resultats. El mes de Juny 2010 Joan Anton Barceló fou guardonat amb el premi Tartessos per la seva recerca sobre l’Arqueologia virtual i aplicació de la informatica en l’arqueologia.

Posició: 
Professor titular, Investigador principal i coordenador del Grup
Phone: 
+34935814335
Campus d'excel·lència internacional U A B