Aportacions a jornades, congressos, etc. ArtICLE

  1. Codó, E. i Nussbaum, L. ‘Competència plurilingüe i integració escolar: un enfocament multimodal.’ Comunicació a Jornades de la xarxa temàtica ‘L’educació lingüística i la formació d’ensenyants en contextos multilingües i multiculturals’. Universitat Autònoma de Barcelona, maig 2006.
  2. Couso, D., Feixas, M., Masats, D., i Espinet, M. ‘Treballant les competències lingüístiques dels futurs mestres de llengua estrangera en context: l’ensenyament de ciències i matemàtiques en anglès.’ Pòster a 4rt Congrés internacional CIDUI “Docència universitària i innovació”. Barcelona, 2006.
  3. Escobar Urmeneta, C. ‘Mesurament de competències lingüístiques en aules AICLE, en contextos multilingües: allò que els números amaguen.’ Comunicació a Jornades Xarxa Xelffem, Bellaterra, 2006.
  4. Feixas, M., Masats, D., Couso, D., Espinet, M. i Codó, E. ‘Improving Student Communicative Competences Through Teaching in English.’ Comunicació a 14th ISL: Improving Student Learning Symposium, Bath (Regne Unit), setembre de 2006.
  5. González, P, Llobet, L. Masats, D., Nussbaum, L. i Unamuno, V. ‘La enseñanza integrada de lenguas y contenidos curriculares en un enfoque colaborativo.’ Comunicació a II Seminario ‘El aula como ámbito de investigación sobre la enseñanza y aprendizaje de lenguas’ Valladolid, juny 2006.
  6. Masats, D., Feixas, M. i Couso, D. ‘La docència en anglès en assignatures no lingüístiques a la titulació de Mestre Especialitat Llengua Estrangera.’ Comunicació a 4rt Congrés internacional CIDUI “Docència universitària i innovació”. Barcelona, juliol de 2006.
  7. Masats, D., Feixas, M., Espinet, M. i Couso, D. ‘Millora de les competències en llengua anglesa dels alumnes de la Titulació de Mestre Especialitat Llengua Estrangera mitjançant la impartició d’assignatures no-lingüístiques en anglès: una experiència AICLE.’ Comunicació a III Jornada de Campus d'Innovació Docent. Universitat Autònoma de Barcelona, setembre 2006.
  8. Nussbaum, L. ‘Construire le plurilinguisme à l'école: de la recherche à l'intervention et de l'intervention à la recherche.’ Conferència plenària a 8th International Conference of the Association for language Awareness. Université de Le Mans (França), 2006.
  9. Nussbaum, L. , Escobar, C. i Unamuno, V. ‘Una lingüística interactivista de l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües.’ Comunicació a Jornades ‘L’aula com a àmbit de recerca sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de llengua (llengües)’. Universitat Autònoma de Barcelona, gener 2006.
  10. Nussbaum, L. i Unamuno, V. ‘El recinte escolar com a espai de pràctiques multilingües i de transmissió de llengües.’ Comunicació a V International Symposim on Bilingualism. Barcelona, març 2005.
Campus d'excel·lència internacional U A B