Llicències d'estudis ArtICLE

  1. Barberillo, M. Estratègies per a l’aprenentatge de continguts botànics i ecològics mitjançant el francès. Adequació de recursos informàtics. Producció i utilització de les TIC.Supervisada per L. Nussbaum. Fase de recollida de dades: 2006. Més informació.
  2. Barrull, M.  L'anglès a les nostres aules: una llengua per comunicar-se? Proposta per millorar l'aprenentatge de la interacció oral a les aules. Supervisada per M. A. Dooly. Més informació.
  3. Batlle, M.R. Les TIC com a instrument de cerca d'informació en tasques generadores de processos cognitius d'alt nivell a aules AICLE en llengua anglesa. Supervisada per C. Escobar. Fase de recollida de dades: 2006. Més informació.
  4. Caballero, M.Escales d'autoavaluació per afavorir el desenvolupament d'habilitats comunicatives i cognitivolingüístiques a les aules AICLE. Supervisat per C. Escobar. Fase de recollida de dades: 2006. Més informació.
Campus d'excel·lència internacional U A B