Projecte GI-IDES "Millora de la qualitat de la docència en anglès"

Grup d'Interès (GI-IDES). Millora de la qualitat de la docència en anglès

  • Investigador/a principal d’aquest projecte: Cristina Escobar Urmeneta
  • Entitat finançadora: Universitat Autònoma de Barcelona
  • Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona
  • Referència de la concessió: GI-IDES. Projecte intern UAB.
  • Quantia de la subvenció: despeses de funcionament
  • Duració: de maig 2011 a desembre 2015
Campus d'excel·lència internacional U A B