Current research projects

Grup de Recerca "Educació lingüística i literària" (LLETRA)

  • Investigador/a principal d’aquest projecte: Teresa Colomer Martínez
  • Entitat finançadora: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Departament d'Economia i Coneixement - Generalitat de Catalunya)
  • Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona + Universitat de Barcelona
  • Referència de la concessió: 2017 SGR 1728
  • Quantia de la subvenció: 36.800€
  • Duració: de 2017 fins a 2019

Learning, Teaching and Learning How to Teach in Greek as a Second/Foreign Language: Evidence from Different Learning Contexts (LETEGR2)

  • Inverstigador/a principal d’aquest projecte: María Andriá
  • Altres investigadors del LED que participen en aquest projecte: Cristina Escobar Urmeneta
  • Entitat finançadora: Greek General Secretariat for Research and Technology (GSRT) + Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI)
  • Entitats participants: National and Kapodistrian University of Athens + Universitat Autònoma de Barcelona
  • Referència de la concessió: 15159
  • Quantia de la subvenció: 150.000€
  • Duració: de 22-Aug-2018 fins a 21-Aug-2021
Campus d'excel·lència internacional U A B