COL·LABORADORS

Mitjançant la col·laboració amb diferents institucions, el LEMLA participa activament en diversos projectes i estudis en els que s'apliquen tècniques analítiques als materials arqueològics com pedres ornamentals i materials constructius, amb la finalitat de proporcionar una interpretació en clau arqueològica dels resultats.

COL·LABORADORS

Dra. Diana Gorostidi           Dra. Begoña Soler            Dra. Simona Perna

Dra. Eugènia Estop          Dra. Montserrat Claveria          Dr. Lluís Casas          Dr. Antonio Peña          Dra. Yolanda Peña          Dra. Ana Garrido      

Dra. Maria Isabel Panosa           Raúl Aranda          Anna Artina          Julio C. Ruíz        

Hugo Feliu         Laura Galán                Dra. Maria-Pia Darblade Audoin 

 

Aquesta col·laboració queda reflexada en la formació del grup Arqueometria i Produccions Artístiques (ArPA), dins d'un Grup de Recerca Reconegut (SGR 00970 MIRMED-GIAC) per la Generalitat de Catalunya "Mirades sobre la Mediterrània a l'Antiguitat tardana. D'Orient a Occident, de la Protohistòria a l'Antiguitat tardana. Grup d'investigació en Arqueologia Clàssica" (2014-SGR1197). La recerca es desenvolupa gràcies a la col·laboració de més de 20 investigadors i investigadores de diferents centres de recerca catalans, com són l'ICAC, la UAB i la URV. El principal objectiu d'aquest grup de recerca és estudiar els materials lapidis procedents del territori català i la seva exportació a la resta d'Hispania i a la resta de províncies de l'Imperi romà, així com també la incidència de materials forans en territori català d'època romana. La seva recerca inclou també la localització de pedreres i zones d'explotació de materials lapidis, especialment a Catalunya en època romana.

Campus d'excel·lència internacional U A B