Vincles

El vincle amb Lis és obert a aquelles persones que comparteixin la temàtica del grup i les premisses fonamentals que enfoquen la nostra feina, des del respecte a la pluralitat i a les formes d'entendre la investigació i l'estudi de la corporalitat i la subjectivitat amb perspectiva de gènere. Les persones que vulguin vincular-se ho poden fer dirigint-se al coordinador del grup, adjuntant una breu carta de motivació i un currículum reduït.

El vincle amb Lis no és exclusiu ni excloent, pel que fa a la participació amb altres àmbits i espais d'estudi i d’investigació acadèmica. També la vinculació és variable en dedicació, permanència i responsabilitat, a acordar en cada cas. No és una condició necessària pertànyer al món acadèmic per participar de les activitats Lis, si bé és recomanable disposar d'un coneixement suficient sobre les qüestions tractades pel grup.

 

Personal investigador:

Dr. Enrico Mora. Coordinador del grup. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia

Dra. Margot Pujal i Llombart. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social

Dra. Pilar Albertin Carbo. Universitat de Girona. Departament de Psicologia

Dra. Carmen Castro. El Colegio de Sonora. Centro de Estudios en Salud y Sociedad. 

Dr. Luis Jimenez. University of East London. School of Psychology.

Dra. Andrea Lizama-Lefno. Universidad de Santiago de Chile. Facultad de Ciencias Médicas

Dr. Albert Martin i Gómez. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia

 

Personal investigador doctoral:

Sra. Lorena Etcheberry. Programa de Doctorat en Sociologia (Departament de Sociologia)

Sra. Laura Fernández. Programa de Doctorat en Sociologia (Departament de Sociologia)

Sra. Michela Mariotto. Programa de Doctorat Persona i Societat en el Món Contemporani (Departament de Psicologia Social)

Sr. Juan Andrés Pino Moran. Programa de Doctorat en Sociologia (Departament de Sociologia)

Sra. Alicia Rain. Programa de Doctorat Persona i Societat en el Món Contemporani (Departament de Psicologia Social)

Sra. Irina Schapova. Programa de Doctorat Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques (Institut Interuniversitari en Estudis de Dones i Gènere - iiEDG - UAB)

 

Afinitats:

Centre Joan Rivière en Psicologia i Gènere: http://serveis.uab.cat/psicologiagenere/

Des-Subjectant.GESPGI (Grup d'Estudis Socials de la Subjecció i la Subjectivitat des d'una Perspectiva de Gènere Interseccional): http://serveis.uab.cat/psicologiagenere/content/recerca-en-gènere-en-psicologia

Departament de Sociologia de la UAB: http://www.uab.cat/departament/sociologia/

Departament de Psicologia Social de la UAB: http://www.uab.cat/departament/psicologia-social/

Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere (iiEDG): http://www.iiedg.org/que-es

iPsi, Centre d’Atenció, Docència i Investigació en Salut Mental: http://www.centreipsi.com

Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Género: https://www.ucm.es/icei/genero

Grupo de Estudios sobre Sociología de las Emociones y los Cuerpos: http://cuerposyemociones.com.ar

Medical Anthropology Research Center: http://www.marc.urv.cat/es_index/

Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad: http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces

Centro de Estudios en Salud y Sociedad (El Colegio de Sonora): http://www.colson.edu.mx:8080/Investigacion/Centro.aspx?i=12%20

Campus d'excel·lència internacional U A B