El grup LLETRA (2017 SGR 1728) centra els seus objectius de recerca, innovació i transferència en l’àmbit de l’educació lingüística i literària. Continuador de les línies encetades a Catalunya fa més de 30 anys, LLETRA consolida sinèrgies entre persones investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona per tal de potenciar les col·laboracions i iniciatives conjuntes i guanyar en impacte internacional. Els equips que conformen el grup investiguen sobre els diferents components de la didàctica de la llengua i la literatura, el desenvolupament i els processos d’aprenentatge en entorns multilingües, i l’ús de les llengües com a objecte, vehicle d’aprenentatge i construcció de coneixement.

Els equips que integren el grup LLETRA (acrònim format amb les inicials dels mots que designen els eixos de la seva activitat: Llengua, Literatura, Educació, Transferència, Recerca, Acció) tenen una llarga trajectòria reconeguda en les convocatòries anteriors de grups de recerca de Catalunya (GREAL-PLURAL, ref.: 2014-SGR-0813; GRERLI, ref.: 2014-SGR-765; GRETEL, ref.: 2014-SGR-0047; LED, ref.: 2014-SGR-1190) i han compartit experiències de recerca, publicacions i activitats de difusió, i espais de reflexió i debat acadèmic des de fa anys; la mostra més evident de la seva activitat conjunta va ser la Xarxa Incentivadora de Recerca Educativa: Educació lingüística i literària en entorns de plurilingüisme (Xarxa Llera), finançada pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI), que desenvolupà les seves tasques entre els anys 2006 i 2009, coordinada per Anna Camps, en la seva primera etapa, i per Oriol Guasch, en la segona.

Paraules clau que identifiquen l’activitat de recerca del grup: Educació lingüística, Educació literària, Formació de docents, Educació plurilingüe, Literatura infantil i juvenil (LIJ), Ensenyament i aprenentatge de la lectura i l’escriptura, Adquisició i desenvolupament del llenguatge, Escriptura acadèmica.

Paraules clau que identifiquen els àmbits concrets d’activitat empresarial d’aplicació directa de la recerca del grup: Educació reglada i no reglada, Formació de professorat, Biblioteques, Editorials, Formació en línia.

Paraules clau que identifiquen els sectors o àmbits socials que poden beneficiar-se dels coneixements generats per la recerca del grup: Escoles i centres educatius, Biblioteques, Administració educativa, Animadors a la lectura, Moviments de renovació pedagògica.

Campus d'excel·lència internacional U A B