Capacitat formativa

El grup ofereix l’àmbit de formació investigadora en didàctica de les llengües i la literatura més antic i potent a Catalunya, amb un elevat reconeixement  internacional. Els aspectes següents són bona prova de la seva capacitat d’atracció de talent i capacitat formativa en aquesta àrea de coneixement.

 

1. Beques predoctorals i direcció de tesis i treballs de fi de màster

El grup ha tingut 17 becaris predoctorals de diversos tipus i els seus membres han dirigit prop de 50 tesis (28 llegides i més de 20 en curs) des de 2014, a més d’una gran quantitat de direccions de treballs de fi de màster dels múltiples programes de màster amb participació del grup.

 

2. Coordinació de màsters, postgraus i cursos universitaris vinculats a les línies de recerca

Els membres del grup han organitzat, coordinat i participat en una gran quantitat de màsters i postgraus formatius vinculats a les seves línies de recerca, amb un índex alt d’internacionalització (consultable a les universitats), que poden acollir personal en formació. Els realitzats en aquests tres anys, a més de la participació a l’Erasmus+ ja citat anteriorment, són els següents:

2.1. Coordinació de màsters oficials

 • Màster en Recerca en Educació, especialitat en Didàctica de Llengua i la literatura, de la UAB. Coordinat per Teresa Ribas, amb participació de diversos membres.
 • Màster en Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura de la UB. Coordinat per Juli Palou, amb participació de diversos membres.
 • Màster interuniversitari en Biblioteca escolar i promoció de la lectura, UAB-UB. Coordinat per Neus Real, amb participació de diversos membres.
 • Màster en Formació del Professorat de Secundària (UAB) coordinat per Ana Mª Margallo.
 • Màster interuniversitari en Formació de Professors d’Espanyol com a Llengua Estrangera UB-UPF, coordinat per Elisa Rosado.

2.2. Participació en altres màsters oficials

 • Màster Interuniversitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge, UPF-UAB, coordinat a la UAB per Teresa Ribas, amb participació de diversos membres.
 • Màster oficial en Trastorns del Llenguatge i l’Aprenentatge (UOC) / Màster oficial universitari en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge i Màster oficial en cognició i comunicació (UAB) els tres amb participació de diversos membres del grup.

2.3. Coordinació de màsters, postgraus i cursos propis

 • Màster en Llibres i literatura infantil i juvenil, co-organitzat entre la UAB i el Banco del Libro de Veneçuela en les seves 11 edicions. Coordinat per Teresa Colomer, amb participació de diversos membres
 • Màster interuniversitari (UAB-UB-UVic) en Ensenyament del català com a primera i segona llengua, i Postgrau d’Ensenyament de català per a persones adultes. Coordinats per Anna Cros, amb participació de diversos membres.
 • Master’s degree in Teacher development for foreign language education (UAB) / Master’s degree in teacher development for content and language integrated learning (CLIL) (UAB). Coordinat per Cristina Escobar
 • Curs d'Especialització en Llibres infantils i juvenils: producció, usos i recepció i Children's Books from a Global Perspective (UAB-Banco del Libro), coordinats els dos per Teresa Colomer, amb participació de diversos membres
 • Planning and assessing learning in multilingual contexts / Empowering approaches to teacher education in l2-medium instruction i Special issues in CLIL pedagogy (UAB), coordinats els tres per Cristina Escobar, amb participació de diversos membres.

Els membres del grup també coorganitzen i col·laboren en els cursos: Bibliotecas escolares CRA: lectura, alfabetizaciones múltiples y literatura infantil y juvenil (Organización de Estados Iberoamericanos OEI), co-coordinat per Teresa Colomer, amb participació de diversos membres, i Iniciació a l’ensenyament de llengües estrangeres (UAB), amb participación de Joan Borràs.

 

3. Coordinació i participació en els dos únics doctorats en didàctica de la llengua i la literatura existents a les universitats catalanes 

1. El Programa de Doctorat en Educació (UAB) es va organitzar el 2013 a partir de la fusió de diferents doctorats, un d’ells el de Didàctica de la Llengua i la Literatura, en el qual participava el grup des de la seva organització en 1995 i que posseïa una Menció de Qualitat de l’ANECA des de l’any 2005. El programa de doctorat actual suposa una actualització innovadora dels estudis existents, alhora que ha mantingut l’especificitat de diferents itineraris, un d’ells el de DLL, coordinat per Anna Cros, en què el professorat està format per membres del grup en la seva major part. S’optarà a la Menció cap a l’Excel·lència del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport quan ho permeti el procés administratiu.

2. De la mateixa manera, el Programa de Doctorat en Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de Barcelona (creat l’any 1997), quedà integrat l’any 2014 en el Programa de Doctorat en Didàctica de les Ciències, les Llengües, les Arts i les Humanitats, de caràcter interdisciplinari. Coordina la línia de recerca en DLL Joan Perera

Ambdós programes mantenen un alt nivell d’exigència en el procés d’admissió (amb més del triple de sol·licituds respecte de la seva capacitat tant a la UAB com a la UB), organització del programa interdisciplinari, programa d’activitats formatives, protocols de seguiment tutorial i exigència acadèmica. Els doctorands participen obligatòriament en el programa d’activitats formatives, utilitzen un portafolis virtual sobre les seves activitats, validat pel director, sotmeten el seu treball a l’avaluació anual de la comissió de seguiment del programa i han de complir amb determinades condicions (com haver publicat en revistes indexades o presentat comunicacions en congressos, sobre el tema de la tesi) abans de sotmetre el seu treball a l’avaluació final de la comissió acadèmica del programa de doctorat (amb un procés efectiu de discussió del treball i habituals demandes d’incorporació de suggeriments), com a pas previ al seu dipòsit a la universitat, per procedir finalment a la seva lectura.

Ambdós doctorats ofereixen seminaris de professors visitants i dels propis grups de recerca implicats, oberts habitualment als estudiants del programa. Mantenen també unes Jornades sobre Metodologia de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura, que s’han celebrat anualment i ininterrompudament des de l’any 1997 fins a la data, adreçades als estudiants dels màsters de recerca i dels programes de doctorat dels dos departaments de didàctica de la UAB i la UB, més un de la Universitat Pompeu Fabra, amb la finalitat d’exposar els treballs dels estudiants i debatre conjuntament problemes sobre metodologia de recerca.

Des del grup, es participa també en el Doctorat Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge (UAB-UB) (Liliana Tolschinsky).

 

4. Intercanvis i demanda d’estades de recerca al grup

La capacitat d’atracció formativa també pot constatar-se en l’alta demanda d’estades de recerca de professors, alumnes de doctorat i becaris d’altres programes. A banda dels visitants ocasionals, en els darrers tres anys el grup ha rebut més de 25 investigadors procedents de 20 universitats de nou països, en estades de recerca d’entre quatre setmanes i un any de durada.

També es mantenen convenis signats de col·laboració amb màsters d’altres universitats, com el dirigit per Mirta Castedo a La Plata (Argentina), amb participació de membres del grup.

Campus d'excel·lència internacional U A B