Grup de Recerca sobre l'Ensenyament i Aprenentatge de Llengües (GREAL)

Grup de Recerca sobre l'Ensenyament i Aprenentatge de Llengües (GREAL)

El grup GREAL es va crear fa aproximadament 25 anys en l’àmbit del departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la UAB i està format per professorat investigador, becaris i doctorands, i per professorat de les etapes de l’ensenyament infantil, primari i secundari. L’activitat del grup se centra en la recerca sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua i al mateix temps en la transferència de coneixement, sempre en el marc de la col.laboració entre el professorat de l’educació obligatòria i el professorat universitari. Les línies de treball del grup estan relacionades amb l’ensenyament i l’aprenentatge de la composició escrita i de la gramàtica, i amb els processos de reflexió que aquests àmbits generen.

Coordinació i contacte: Teresa Ribas i Seix (teresa.ribas@uab.cat)

Web pròpia: https://grupsderecerca.uab.cat/greal/

 

Campus d'excel·lència internacional U A B