Projecte

El grup LLETRA (acrònim format amb les inicials dels mots que designen els eixos de la seva activitat: Llengua, Literatura, Educació, Transferència, Recerca, Acció) (2017 SGR 1728) centra els seus objectius de recerca, innovació i transferència en l’àmbit de l’educació lingüística i literària. Els equips que conformen el grup investiguen sobre els diferents components de la didàctica de la llengua i la literatura, el desenvolupament i els processos d’aprenentatge en entorns multilingües, i l’ús de les llengües com a objecte, vehicle d’aprenentatge i construcció de coneixement.

Continuador de les línies encetades a Catalunya fa més de 30 anys, LLETRA consolida sinèrgies entre persones investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona per tal de potenciar les col·laboracions i iniciatives conjuntes i guanyar en impacte internacional. Els equips que integren el grup LLETRA tenen una llarga trajectòria reconeguda en les convocatòries anteriors de grups de recerca de Catalunya (GREAL-PLURAL, ref.: 2014-SGR-0813; GRERLI, ref.: 2014-SGR-765; GRETEL, ref.: 2014-SGR-0047; LED, ref.: 2014-SGR-1190) i han compartit experiències de recerca, publicacions i activitats de difusió, i espais de reflexió i debat acadèmic des de fa anys.

I. Objectius estratègics

II. Estructura organitzativa

III. Perspectiva RRI en les activitats del grup

IV. Capacitat formativa

Campus d'excel·lència internacional U A B