Publicacions en revistes

EN CONSTRUCCIÓ

 

Forthcoming

.

2019

Real, N. (2019). Salut, Aloma! Serra d’Or, 710, 43-46. [ISSN: 0037-2501]

2018

Colomer, T. (2018). Recerca i formació de professionals en el camp de la literatura infantil i juvenil. Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature, 11(1), 9-26 [doi: 10.5565/rev/jtl3.762] [ISSN: 2013-6196]

Colomer, T. (2018). Estudis i recerca sobre llibres infantils i juvenils a Catalunya (2016-2017)Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, 5 (2018), pp. 51-65. [ISSN: 2014-0088]

Coral, J., Lleixà, T., & Ventura, C. (2018). Foreign language competence and content and language integrated learning in multilingual schools in Catalonia: an ex-pot-facto study analysing the results of state key competences testing. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 21(2), 139-150. [Impact factor 2015: 1.338; Q1 Education & Educational Research, Q1 Linguistics]

Cormand, B., Correro, C. (2018). Les guardes, un espai per a la creativitatFaristol, 87, 16-19. [ISSN: 0213-2427]

Correro, C. (2018). Concepció Zendrera: EditoraFaristol, 88, 20-23. [ISSN: 0213-2427]

Etxeberria, U., Tubau, S., Déprez, V., Borràs-Comes, J., & Espinal, M. T. (2018). Relating (un)acceptability to interpretation. Experimental investigations on negation. Frontiers in Psychology, 8, 2370, 1-15. [doi: 10.3389/fpsyg.2017.02370] [ISSN: 1664-1078] [Impact factor 2016: 2.323; Q2 Psychology:Multidisciplinary] [SJR 2016: 1.271; Q1 Psychology (miscellaneous)]

Li, F., Borràs-Comes, J., & Espinal, M. T. (2018). Single negation interpretations in sentences with multiple negative expressions in Mandarin Chinese. An experimental investigation. Lingua, 270-271, 65-78. [ISSN: 0024-3841] [Impact factor 2016: 0.578; Q3 Linguistics] [SJR 2016: 0.751; Q1 Language and Linguistics]

Llanes-Coromina, J., Vilà-Giménez, I., Kushch, O., Borràs-Comes, J., & Prieto, P. (2018). Beat gestures help preschoolers recall and comprehend discourse information. Journal of Experimental Child Psychology, 172(8), 168-188. [ISSN: 0022-0965] [Impact factor 2016: 2.602; Q2 Psychology:Developmental, Q2 Psychology:Experimental] [SJR 2016: 1.960; Q1 Developmental and Educational Psychology; Q1 Experimental and Cognitive Psychology]

Milà, M. L., & Álvarez, I. (2018). What do Adolescents Know about Mental Health Illnesses? A Case Study based on Learning and Service in a Secondary School. Journal of Social Science Studies, 5(1), 223-238.

Moore, E., Evnitskaya, N., & Ramos-de Robles, S. L. (2018). Teaching and learning science in linguistically diverse classrooms. Cultural Studies of Science Education, 13(2), 341-352. [Scimago Journal Rank 2015: 0.296; Q1 Cultural Studies]

Prieto, P., & Borràs-Comes, J. (2018). Question intonation contours as dynamic and gradient epistemic operators. Natural Language & Linguistic Theory, 36(2), 563-586. [Impact factor 2015: 0.845; Q2 Linguistics]

Tubau, S., Déprez, V., Borràs-Comes, J., & Espinal, M. T. (2018). How speakers interpret the negative markers no and no...pas in Catalan. Probus, 30(1), 121-167. [doi: 10.1515/probus-2017-0008] [ISSN: 0921-4771] [Impact factor 2016: 0.529; Q3 Linguistics] [SJR 2016: 0.258; Q2 Language and Linguistics]

2017

Álvarez, I., & Olmos, P. (2017). First Steps toward Becoming a Teacher: The Experience with the Degree in Primary Education in English. Education and Linguistics Research, 3(2), 146-161.

Álvarez, I., Selva, L., Medina, J. L., & Sáez, S. (2017). Using root metaphors to analyze communication between nurses and patients: A qualitative study. BMC Medical Education, 17(1), 216.

Amat, A., Álvarez, I., (2017). A social e-learning experience in the Raval Neighbourhood: Human perceptions and Community development. International Research in Education, 5(1), 42-58.

Borràs-Comes, J., Arnau, L., Escobar Urmeneta, C. & Flecha, A. (2017). L’ICLES i el rendiment acadèmic dels aprenents a l’educació terciària: El cas del Grau d’Educació Primària de la UAB. Temps d’Educació, 52, 79-89.

Borràs-Comes, J., Rapesta Monymany, B. Jiménez Galán, R., & Escobar Urmeneta, C. (2017). El desenvolupament de la competència discursiva en llengua estrangera en un entorn ICLES: L’efectivitat de l’estratègia Guideway. Temps d’Educació, 52, 61-77.

Coral, J. (2017). Els reptes de la didàctica de l’educació física al grau de primària en anglès: L’aprenentatge de continguts i el desenvolupament de la competència discursiva en llengua estrangera. Temps d’Educació, 52, 91-117.

Coral, J., Esquerda, G., & Benito, J. (2017). Design and validation of a tool to evaluate physical education and language integrated learning tasks. Didacticae: Journal of Research in Specific Didactics, 2, 43-58.

Escobar Urmeneta, C. (2017). Formem mestres trilingües per a una societat cosmopolita: El projecte Guideway. Temps d’Educació, 52, 7-10.

Escobar Urmeneta, C. (2017). Formació inicial del professorat d’Educació Primària i internacionalització a casa: Disseny i resultats preliminars del desplegament del Grau d’Educació Primària – Docència Universitària en Anglès (GEP-DUA). Temps d’Educació, 52, 11-32.

Escobar Urmeneta, C. (2017). Manual d’usos lingüístics per a Graus universitaris amb docència en anglès. Temps d’Educació, 52, 147-154.

Escobar Urmeneta, C., & Sánchez-Sola, A. (2017). Internacionalització en el Grau d’Educació Primària – Docència Universitària en Anglès: Mirades crítiques dels estudiants i del professorat. Temps d’Educació, 52, 33-49.

Esteve-Gibert, N., Borràs-Comes, J., Asor, E., Swerts, M., & Prieto, P. (2017). The timing of head movements: the role of prosodic heads and edges. Journal of the Acoustical Society of America, 141(6), 4727–4739. [ISSN: 0001-4966] [Impact factor 2015: 1.572; Q2 Acoustics (SCI), Q2 Audiology & Speech-Language Pathology (SCI)] [SJR 2016: 0.749; Q1 Acoustics and Ultrasonics, Q2 Arts and Humanities (miscellaneous)]

Evnitskaya, N., & Berger, E. (2017). Learners’ Multimodal Displays of Willingness to Participate in Classroom Interaction in the L2 and CLIL Contexts. Classroom Discourse, 8(1), 71-94. [doi:10.1080/19463014.2016.1272062]

González, M., Roseano, P., Borràs-Comes, J., & Prieto, P. (2017). Epistemic and evidential marking in discourse: effects of register and debatability. Lingua, 186–187(1), 68–87. [Impact factor 2015: 0.844; Q2 Linguistics]

Hübscher, I., Borràs-Comes, J., & Prieto, P. (2017). Prosodic attenuation characterizes formal register in Catalan requests. Journal of Phonetics, 65, 145-159. [ISSN: 0095-4470] [Impact factor 2016: 1.352; Q1 Linguistics] [SJR 2016: 1.345; Q1 Language and Linguistics, Q1 Speech and Hearing]

Torras-Vila, B. & Evnitskaya, N. (2017). Estudiar educació primària en anglès: Factors sociolingüístics influents en l’elecció del grau per part dels futurs mestres. Temps d’Educació, 52, 51-60.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B