Manuscrits (2014 SGR 232) és un grup de recerca del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la UAB que gaudeix de reconeixement institucional per part d'aquesta Universitat. Actualment és conformat per un conjunt de professors, investigadors i becaris (predoctorals i postdoctorals), i és dirigit per Antoni Simon i Tarrés, catedràtic d'Història Moderna de l'Universitat Autònoma de Barcelona.

Dels mèrits científics del grup destaquen: La publicació d’una revista especialitzada amb el títol Manuscrits, de la qual n’han sortit publicats des de 1985 un total de 32 números (actualment és en el grup A de la classificació de revistes científiques de l'AGAUR). Igualment rellevant és haver obtingut 6 projectes I+D competitius finançats pel MEC en el període que va des del 1990 al 2013, i el haver executat altres projectes i convenis de gran envergadura. El resultat d'aquesta activitat investigadora ha estat la publicació d'un important volum de monografies, capítols de llibre i articles, i alguns d’aquests treballs han merescut guardons científics importants; és el cas dels llibres d’Antoni Simon Els orígens ideològics de la Revolució Catalana de 1640, Premi Prat de la Riba (2003) de l’IEC, i Pau Claris, líder d’una classe revolucionària, Premi de Recerca en Humanitats Serra d’Or (2009). També el catedràtic Albert Balcells va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi (1992) i la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya (2009). Tots dos són Membres Numeraris de l’Institut d’Estudis Catalans.

També cal esmentar que diversos membres del grup de recerca han estat responsables i promotors de cursos de postgrau organitzats per la UAB o d’altres institucions com el Museu d’Història de Catalunya, i que la majoria participen en el programa de doctorat Història Comparada, Social, Política i Cultural del departament d’Història Moderna i Contemporània de la UAB (gaudeix de la menció de qualitat del MECD). Així, els membres del grup Manuscrits tenen una amplia experiència en la formació de joves investigadors/res. Durant el període 2005-2014, 8 becaris FPI (Generalitat, MECD i UAB) i 4 becaris postdoctorals (1 Ramón y Cajal, 2 Juan de la Cierva i 1 UAB), han estat adscrits al grup. Només el catedràtic Antoni Simon i Tarrés, coordinador del grup de recerca, ha dirigit un total de 15 tesis doctorals (dos defensades entre el 2012 i 2013), i més d’una vintena de tesines o treballs de doctorat (9-12 crèdits). Altrament, durant l'últim any s’han llegit 2 tesis. Totes elles han obtingut la màxima qualificació acadèmica dins el Programa Oficial de Postgrau d’Història de la UAB i van obtenir la Menció Europea. Finalment, cal destacar la forta projecció internacional del grup i dels seus membres amb estades de recerca o de docència a universitats estrangeres.

Campus d'excel·lència internacional U A B