Doctorat

Els mòduls de docència impartits per membres del Grup de Recerca d’Història Moderna Manuscrits al Màster d’Història Comparada segles XVI-XX de la UAB volen oferir els diferents estats de la qüestió de les respectives temàtiques i, durant el cursos, s’afavoreixen sobretot els aspectes de la crítica i debat historiogràfic. Es pretén donar uns coneixements generals però aprofundits, alhora que es mira de dotar l’estudiant de les tècniques més especialitzades en l’anàlisi bibliogràfica i l’hermenèutica de les fonts historiogràfiques.

HISTÒRIA DEL PENSAMENT POLÍTIC A L'EDAT MODERNA I CONTEMPORÀNIA (10 crèdits ECTS)

-La teoria de l’Estat a Catalunya i Espanya, segles XVI-XVIII (Antoni Simon Tarrés).

Campus d'excel·lència internacional U A B