Congrés Internacional "Construcció i projecció de la memòria personal a l'Europa moderna"

Institut d'Estudis Catalans, 10-12 de novembre de 2011 [Barcelona]

Enllaç: https://memoriapersonal.wordpress.com/ 

En els darrers anys, s'ha establert un procés de col·laboració entre investigadors de França, Catalunya i l'Aragó, en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus, que ha enfortit els llaços i el coneixement creuat de les recerques sobre memòria personal i dietaris. Tot plegat ha permès establir una visió global que situa el sud de França, Catalunya, bona part del Pirineu, així com Itàlia i Anglaterra "entre d'altres", al capdavant de la recerca sobre aquesta temàtica. La idea d'organitzar un congrés a Catalunya sobre memòria personal i dietaris prové dels mateixos investigadors. Des de fa anys, s'ha vist la necessitat de celebrar un encontre internacional com aquest per la importància del tema i, alhora, per una necessitat comparativa, després d'haver dut a terme nombroses publicacions i novetats en aquest àmbit, tant a nivell nacional com internacional.
Entre els objectius del congrés hi ha establir paral·lelismes o confrontacions temàtiques entre els espais europeus on la memòria personal escrita ha estat i és fonamental, com és el cas de les terres italianes, Anglaterra, part de França, la Península Ibèrica, etc. Per tal d'agrupar aquests espais geogràfics i les temàtiques més recurrents, s'han de plantejar qüestions genèriques i prou acotades alhora, que mirin de donar resposta a temes com la fluidesa dels espais i la seva articulació, o l'àmbit de transmissió d'aquestes memòries i la seva influència. En el rerefons hi ha sempre la idea dels límits entre allò que es considera públic o privat, un interrogant que des de fa uns anys s'ha convertit en objecte d'anàlisi per part d'alguns investigadors.
Amb aquest objectiu, el congrés busca aglutinar aportacions que van des de la literatura fins a la història, de manera entrelligada, a partir de quatre grans àrees:
 1. REPRESENTACIO PRIVADA
 2. SOCIETAT I INDIVIDUS
 3. POLITICA I RECEPCIONS
 4. LLENGUA, TEXT I TIPOLOGIA DELS ESCRITS

Així, el congrés vol endinsar-se en els fonaments mateixos de la història d'Europa, la seva historiografia, la història local i la cultura del fet personal i col·lectiu, sempre a través de l'escriptura de la memòria.
Aquest seria el nexe entre l'individu-autor (interior); la casa (interior/exterior) , el pobleciutat- entorn (exterior immediat), les institucions i el territori (exterior general). En aquest sentit, les temàtiques proposades volen abraçar aspectes com les recerques de gènere, la quotidianitat, l'imaginari individual i col·lectiu, les representacions polítiques, la tipologia dels escrits, la llengua i els registres, i, fins i tot, les influències artístiques, religioses o sobre les condicions de ruralitat o urbanitat.
L'objectiu principal és estudiar i analitzar les temàtiques més recurrents per àrees, per tal d'aconseguir dibuixar els espais on sobresurten més uns temes o uns altres i com queden fixats per escrit. El congrés de Barcelona és una finestra oberta a d'altres àmbits similars d'Europa tenint en compte les tendències historiogràfiques fins ara més desenvolupades. La construcció de la memòria escrita a Catalunya ha de ser posada en paral·lel i en interacció amb les quatre àrees d'estudi proposades, tant per temes com per territoris. Es vol, en definitiva, establir una visió de conjunt sobre la qualitat i la quantitat dels temes més representatius en la construcció i la projecció de la memòria personal a l'Europa de l'època moderna.

Participants: Antonio CASTILLO (Universidad de Alcalá), Josep Vicent ESCARTÍ (Universitat de València), Henry ETTINGHAUSEN (University of Southampton), Stéphane MICHONNEAU (Casa de Velázquez), Sylvie MOUYSSET (Université de Toulouse II-Le Mirail), Joan PEYTAVÍ (Universitat de Perpinyà-Via Domícia), Patrici POUJADE (Universitat de Perpinyà-Via Domícia), François-Joseph RUGGIU (Université de Paris IVSorbonne), Albert ROSSICH (Universitat de Girona), Michela RUSI (Università Ca'Foscari-Venezia), Antoni SIMON (Universitat Autònoma de Barcelona), Xavier TORRES (Universitat de Girona), Pep VALSALOBRE (Universitat de Girona), etc.

Organització: Universitat Autònoma de Barcelona, Université de Toulouse- Le Mirail, Universitat de Girona, Institut d'Estudis Catalans, Casa de Velázquez, Universitat de Perpinyà- Via Domícia, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Institut Ramon Muntaner, Coordinadora de Centre d'Estudis de Parla Catalana, Etc.

PROGRAMA CONGRÉS

Campus d'excel·lència internacional U A B