Pòsters "memòria personal"1. REPRESENTACIÓ PRIVADA + 2. L'ESCRIPTURA COM A VINCLE: INDIVIDU I SOCIETAT (Relator: Adrià Cases)


 -Jordi Curbet (Historiador i Ling.): Maré, memorialista i lexicògrafa. Una vida entre paraules: Irene Rocas, 1861-1947


 -Belinda Rodríguez (Historiadora del dret): La correspondencia privada de la familia Arroyo-Clavijo: el ideario de las elites tinerfeñas del siglo XVII


 -Verònica Zaragoza (UdG): Perpetuació del passat al convent de Santa Clara de perpinyà a través del seu Llibre de Memòries 


 -Véronique Garrigues (FRAMESPA, Toulouse):"Devoir ce sujet à mes enfants" Les écrits privés d'un bourgeois de la terre à la fin du XVIIIe siècle


 -Angels Casanova, Joan Comasòlives, Mercè Renom, Ramon Ten, Montserrat Sauquet (Fundació Bosh i Cardellach): Antonio Bosch y Cardellach. Dietaris i altres escrits d'un metge il·lustrat (1758-1829)


 -Livia Castelli (Univ. Roma): Jeanne Paillon, dai Souvenirs d'Algérie (1843-1847) alle riviste del CAF


3. POLÍTICA I RECEPCIONS (Relator: Andrea Ricci)


 -Cecilia Tarruell (EHESS): Memorias de cautivos: 1574-1609 


 -Rafaella Pilo (Univ. Sassari): Memoriales y cartas de un cardenal que quisiera ser valido. Un brillante ejemplo de construcción de la memoria  


 -Neus Ballbé (UPF) i Gaetano Damiano (Archivio di Stato di Napoli): La Guerra de Successió vista amb ulls napolitans. Les memories de Tiberio Carafa


 -Maria Zozaya (Univ. de Valladolid): Reflet de la prison. Mémoires d'une captivité en France (1808-1814)


 -Leonor Zozaya (Univ. Complutense de Madrid): Lecture, Reflexion, Ecriture et Censure. L'Instruction dogmatique critique et physique du Père Francisco Santos (1754)


4. LLENGUA, TEXT I TIPOLOGIA DELS ESCRITS (Relator: Ignasi Fernández Terricabras)

 

 -Rafael Roca (Univ. de València): L'Epistolari inèdit de Teodor Llorente a Vicent W. Querol (1876-1889) 


 -Sílvia Amor (UAB): Els manuals epistolaris catalans d'Època Moderna


 -Antoine Odier (Univ. Paris IV/ Freie Universität Berlin): Adversarius et liber Mercatorum


 -Narcís Figuerras Capdevila (UOC) i Joaquim M. Puigvert Solà (UdG): Les memòries personals d'un masover del segle XIX. Alfabetització i Castellanització de les classes populars en plena Renaixença literaria 


 -Ricardo Rodrigo Mancho i Pilar Pérez Pacheco (Univ. de València): Notes en torn a la Vida Literaria (1828) de Joaquim Llorenç Villanueva

Campus d'excel·lència internacional U A B