Projectes

Projectes

El grup de Recerca d’Història Moderna Manuscrits, desenvolupa la seva recerca en el marc dels següents projectes finançats:

- Identitats, Cultura i Pensament Polític en el procés de construcció nacional català. Projecte de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (2017SGR-949)

 

Altres projectes de recerca finançats i ajuts dels quals ha gaudit el grup:

- Identitats, Cultura i Pensament Polític en el procés de construcció nacional català. Projecte de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (2014SGR-232) (2014-2016).

- Conflictos religiosos y conflictos político-bélicos en tierras de frontera. El caso de la nueva frontera catalana, 1635-1789 (HAR2014-57279-P) (2014-2018)

- Fronteras, guerras e identidades. La formación de identidades y contraidentidades en la Catalunya Moderna y la creación de una nueva frontera (HAR2011-24426) (2011-2014).

- Identitats, Cultura i Pensament Polític en el procés de construcció nacional català. Projecte de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (2009SGR-808) (2009-2013).

- Inventario, estudio y divulgación de la documentación privada de la Cataluña moderna (diarios y epistolarios) Projecte I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación (HUM2007) (2007-2010).

- Xarxa transpirinenca per a l’estudi dels ego-documents. Ajuts per a accions de cooperació en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP 2008), Número d’expedient 20008XI00003.

- Identitats, Cultura i Pensament Polític en el procés de construcció nacional català. Projecte de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (2005SGR-00513) (2005-2008).

- Les dues grans guerres de la Catalunya Moderna: La Guerra dels Segadors i la Guerra de Successió: projecte per la realització de dos diccionaris. Centre d’Història Contemporània de Catalunya (R/N2008/2589) (2008).

- Projectes per la realització d’un Diccionari de conceptes polítics de la història de Catalunya. Centre d’Història Contemporània de la Generalitat de Catalunya (2005).

- Identidades Nacionales y Construcciones Políticas en los orígenes del estado moderno español (Estudi de les interrelacions entre identititat, ideologia i pràctica. s. XV-XVIII). Ministerio de Ciencia y Tecnologia BHA2003-03944 (2004-2006).

- Els historiadors vertebradors de la cultura catalana. Projecte per a la formació d’un diccionari de la Historiografia Catalana. Convenis o ajuts amb el Departament de la presidència de la Generalitat de Catalunya; Diputació de Girona; Diputació de Tarragona; Ajuntament de Girona; Vicerectorat d’investigació de la UAB; Fundació la Caixa (1998-2003).

- El pensamiento político de la Cataluña del siglo XVII y la Revolución Catalana de 1640 (Estudi de les bases ideològiques de la Revolució Catalana de 1640). Ministerio de Ciencia y Tecnología PB 98-0875 (2000-2002).

Campus d'excel·lència internacional U A B