Publicacions recents

2017

Antonio Espino; La Cerdaña en armas. Conflicto e identidad en la frontera catalana, 1637-1714, Editorial Milenio, Lleida, 2017

2016

Antoni Simon; Llengua i política a la catalunya del segle XVIII. Alexandre Ros i Gomar (1604-1656), Editorial Afers, Barcelona, 2016

Enric Pujol i Queralt Solé; Una memòria compartida. Els llocs de memòria dels catalans del nord i del sud, Editorial Afers, Barcelona, 2016

Antoni Simon; La Bíblia en el pensament polític català i hispànic de l'època de la raó d'estat , Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2016.

 2015

Òscar Jané i Patrice Poujade (eds.); Memòria personal. Construcció i projecció en primera persona a l'època moderna, Casa de Velázquez, Madrid, 2015

Antonio Espino i Òscar Jané (eds.); Guerra, frontera i identitats, Ed. Afers, Barcelona, 2015.

Montserrat Jiménez; Crist i la història. Els inicis de la historiografia eclesiàstica catalana en el seu context europeu, UAB, Bellaterra, 2015.

 2014

Enric Pujol (ed.); Antologia de memòries i dietaris personals catalans sobre la Guerra de Successió, Institut d'Estudis Catalans, Col·lecció Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica nº 97, Barcelona, 2014

Antonio Espino; Las guerras de Cataluña. El teatro de Marte, 1652-1714, Ed. Edaf, Madrid, 2014.

Antonio Espino (ed.); Nuevas fronteras de la Historia de la Guerra, Libros Pórtico, Zaragoza, 2014.

2013

Antonio Espino i M. Antònia Martí; Catalunya abans de la Guerra de Successió. Ambrosi Borsano i la creació d'una nova frontera militar, 1659-1700, Editorial Afers, Barcelona, 2013.

Antonio Espino, Pàtria i llibertat. La Guerra de Successió a Catalunya, 1704-1714, Ed. Afers, Catarroja-Barcelona, 2013. 

Ramon Sarobe i Antonio Espino; La batalla del Ter (1694), Fundació Mascort, Torroella de Montgrí, 2013.

Antonio Espino; La Conquista de América. Una revisión crítica, RBA, Collección História, 2013.

Òscar Jané, Eulàlia Miralles i Ignasi Fernández (eds.); Memòria personal. Una altra manera de llegir la història, Monografies Manuscrits (8), Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 2013.

2012

Maria Antònia Martí; DE RE RVSTICA, Editorial Andana, 2012.

Antonio Espino i Maria Antònia Martí (coords.); Manual d'història moderna universal, Servei de publicacions de la UAB, Bellaterra, 2012.

2010-2011

Oscar Jané; Revoluciones e Independencias a lo largo de la historia, Instituto Universitario de Historia de Simancas, Universidad de Valladolid, 2011.

Antoni Simon; Del 1640 al 1705. L'autogovern de Catalunya i la classe dirigent catalana en el joc de la política internacional europea, Publicacions Universitat de València i Institut d'Estudis Catalans, 2011.

VVAA; Història de la Generalitat de Catalunya. Dels orígens medievals a l'actualitat, 650 anys, Generalitat de Catalunya i Institut d'Estudis Catalans, Col·lecció de Monosgrafies de la Secció Històrico-Arqueològica, Barcelona, 2011.

Antonio Espino; En la periferia dels regnes perifèrics. Guerra i defensa en la Mallorca de Carles II (1665-1700),Lleonard Muntaner Editor, 2011.

Antonio Espino; Atlas Histórico del Colonialismo, Editorial Sístesis, Madrid, 2010.

E. Pujol i A. Mohino (eds.); Cartes d'Amor i d'Exili, Editorial Viena, 2010.

Albert Balcells; El projecte d'autonomia de la Mancomunitat de Catalunya del 1919 i el seu context històric, Parlament de Catalunya, Barcelona, 2010.

Elena Fernández; Mujeres en la Guerra de la Independencia, Editorial Sílex, Madrid, 2010.

Campus d'excel·lència internacional U A B