Tesis

Durant el període 2005-2018 dins el marc del grup de Recerca d’Història Moderna Manuscrits s’han llegit 14 tesis doctorals, totes elles han obtingut la màxima qualificació acadèmica i algunes es troben en vies de publicació.

-TÍTOL: Sant Benet de Bages, a l`època montserratina (segles XVI-XIX) DOCTORAND/A: Francesc Serra UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona ANY: 2005 INVESTIGADORS QUE L’HA DIRIGIDA: Antoni Simon Tarrés

-TÍTOL: Retablos barrocos de la provincia de Gerona: estudio iconológico y sociocultural (modos de producción, recepción y difusión) DOCTORAND/A: Laurence Gallinaro UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona ANY: 2005 INVESTIGADORS QUE L’HA DIRIGIDA: Javier Antón Pelayo; co-dirigida amb el professor Jean-Marc Buigues (Universitat de Burdeos)

-TÍTOL: Filipinas antes de Filipinas: El archipiélago de San Làzaro en el siglo XVI DOCTORAND/A: Jaume Gorriz UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona ANY: 2006 INVESTIGADORS QUE L’HA DIRIGIDA: Antonio Espino López

-TÍTOL: Las mujeres en los inicios de la revolución liberal española (1808-1823) DOCTORAND/A: Elena Fernández UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona ANY: 2007 INVESTIGADORS QUE L’HA DIRIGIDA: Irene Castells Olivan

-TÍTOL: Catalunya i Castella, 1598-1652: ”nosaltres i els altres”. Les identitats nacionals en temps de conflicte a través de la literatura i la iconografia de l’època DOCTORAND/A: Núria de Lucas Val UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona ANY: 2007 INVESTIGADORS QUE L’HA DIRIGIDA: Antoni Simon Tarrés

-TÍTOL: Liberalisme i revolució a la Barcelona del trienni constitucional (1820-1823) DOCTORAND/A: Jordi Roca UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona ANY: 2007 INVESTIGADORS QUE L’HA DIRIGIDA: Lluís Ferran Toledano

-TÍTOL: La historia en la cinematografía norteamericana DOCTORAND/A: Luis Laborda UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona ANY: 2007 INVESTIGADORS QUE L’HA DIRIGIDA: Javier Antón Pelayo

-TÍTOL: Un monestir cistercenc femení català durant el primer segle borbònic espanyol. Santa Maria de Vallbona (1701-1802) DOCTORAND/A: Marta Cusó Serra UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona ANY: 2008 INVESTIGADORS QUE L’HA DIRIGIDA: Montserrat Jiménez Sureda

-TÍTOL: El Setge de Barcelona de 1651-1652. La ciutat comptal entre dues corones DOCTORAND/A: Pol Meseguer UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona ANY: 2012 INVESTIGADORS QUE L’HA DIRIGIDA: Antoni Simon Tarrés

-TÍTOL: Guerra i quotidianitat militar a la Catalunya del canvi dinàstic (1705-1714) DOCTORAND/A: Adrià Cases UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona ANY: 2013 INVESTIGADORS QUE L’HA DIRIGIDA: Antonio Espino López

-TÍTOL: Narcís Feliu de la Penya (1646-1712) i el seu temps DOCTORAND/A: Andrea Ricci UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona ANY: 2013 INVESTIGADORS QUE L’HA DIRIGIDA: Antoni Simon

-TÍTOL: Catalans en Armes (1704-1723). L'Origen dels Mossos d'Esquadra. DOCTORAND/A: Eusebi Mas UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona ANY: 2014 INVESTIGADORS QUE L’HA DIRIGIDA: Antonio Espino

-TÍTOL: La pràctica espistolar a Catalunya (1700-1850): usos de la carta familiar DOCTORAND/A: Silvia Amor UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona ANY: 2015 INVESTIGADORS QUE L’HA DIRIGIDA: Javier Antón

-TÍTOL: Reconstrucció de famílies de la parròquia de Sant Just Desvern (1509-1936). Un estudi de demografia històrica DOCTORAND/A: Raimon Masdeu UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona ANY: 2016 INVESTIGADORS QUE L’HA DIRIGIDA: Antoni Simon Tarrés

- TÍTOL: La visita del General de Catalunya: la institució i el seu encaix en el sistema institucional català d’època moderna (segles XV-XVIII)  DOCTORAND/A: Ricard Torra UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona ANY: 2018 INVESTIGADORS QUE L’HA DIRIGIDA: Antoni Simon Tarrés

-TÍTOL: Identitat i vocabulari polítics a Catalunya durant la Guerra de Successió  DOCTORAND/A: Cristian Palomo UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona ANY: 2018 INVESTIGADORS QUE L’HA DIRIGIDA: Ignasi Fernández Terricabras i Antoni Simon Tarrés

-TÍTOL: El carlisme i l’absolutisme italià   DOCTORAND/A: Xavier Izquierdo UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona ANY: 2018 INVESTIGADORS QUE L’HA DIRIGIDA: Elena Fernández García

Campus d'excel·lència internacional U A B