Dra. Xus Ugarte


Xus Ugarte Ballester és doctora en Traducció i Interpretació i professora titular del departament de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades de la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya. Imparteix interpretació online de l'anglès al català i a l'espanyol (grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades, Màster Universitari online de Traducció Especialitzada); traducció del francès.

Les seves línies de recerca se centren en: interpretació per als serveis públics, didàctica de la interpretació, paremiologia des de la perspectiva traductològica, història de la traducció a Catalunya i censura i traducció. És membre dels grups de recerca consolidats TEXLICO (Textos literaris contemporanis) de la UVic- UCC i MIRAS (Mediació, Interpretació i Recerca en l'Àmbit Social) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Publicacions: 

Ugarte, X; Perramon, M. (2020) “Teaching Interpreting Online for the Translation and Interpreting Degree at the University of Vic: A Nonstop Challenge Since 2001” a Rodríguez, P; Flores, E (eds) Teaching and practising interpreting: From traditional to new remote approaches [Translation and Translanguaging in Multilingual Contexts 6:2], p. 172–182.

Campus d'excel·lència internacional U A B