Jornades de Traducció i Interpretació als Serveis Públics de Catalunya

VIII Jornada de Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos de Cataluña. VIII Jornada sobre ISP 2019. 10 anys del grup MIRAS

VII Jornada de Traducció i Interpretació als Serveis Públics a Catalunya. Traducció i Interpretació en els processos penals​: el dret d'informació i la qualitat de la interpretació com a factors de garantia del procés penal

VI Jornada de Traducció i Interpretació als Serveis Públics a Catalunya. Realitats menys visibles de la ISP: Violència de gènere, escoltes telefòniques, asil i refugi - 29 de maig de 2015, UAB

V Jornada de Traducció i Interpretació als Serveis Públics de Catalunya: Reptes de la interpretació a l'àmbit sociosanitari - 6 de juny de 2014, UAB

IV Jornada de Traducció i Interpretació als Serveis Públics de Catalunya: La interpretació als tribunals de justícia com a garantia processal; Oportunitats i reptes de la Directiva 2010/64/UE - 7 de juny de 2013, UAB

III Jornada de Traducció i Interpretació als Serveis Públics de Catalunya: Regulació professional; qüestió social - 15 de juny de 2012, UAB

II Jornada de Traducció i Interpretació als Serveis Públics de Catalunya: Formació, anàlisis i reflexió - 20 de maig de 2011, UAB

I Jornada de Traducció i Interpretació als Serveis Públics: Pràctica professional, recerca i formació - 7 de juny de 2010, UAB

Campus d'excel·lència internacional U A B