Sofía García Beyaert

Dra. Sofía García-Beyaert                                                                                                                                                                                                    

Contacte: sofia.garcia.beyaert@uab.cat
twitter: @SGarcia_Beyaert


És professora en el Departament de Traducció, Interpretació i Estudis d'Àsia Oriental (DTIEAO). És membre del grup de recerca MIRAS des del 2010 i Lectora Serra Húnter des del 2020. És doctora en polítiques públiques – menció internacional—(Universitat Autònoma de Barcelona), després d’un màster en ciències polítiques i socials (Universitat Pompeu Fabra) i una triple llicenciatura – premi extraordinari—en llengües aplicades europees amb doble especialització en traducció económico-jurídica e interpretación de conferències (Universidad de Granada, Université Aix-Marseille, Northumbria University).

La seva curiositat interdisciplinar i el seu compromís amb el desenvolupament del sector de la interpretació en àmbits socials la porten a fer una tesi doctoral en polítiques públiques a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) sobre la institucionalització de la interpretació als serveis públics. Al mateix temps, participa com a autora en  l'elaboració d’un dels llibres de text pioners per a la professionalització de la interpretació als serveis públics: The Community Interpreter: An International Textbook, (2015) Culture and Language Press, Bancroft, M. et al (Eds). En el marc d’aquest projecte d’equip, identifica i encunya el terme de “autonomia comunicativa” amb l’objectiu que la interpretació recolzi de facto el dret a la comunicació. Aquest concepte es va gestar en la recerca per a la seva tesi doctoral: Cross-Linguistic Communication and Public Policy: The Institutionalization of Community Interpreting (2016). Les seves estades de recerca com a visiting scholar en el Centre for Ethics i en el Ethnic and Pluralism Studies Program de la Universitat de Toronto (Canadá) van influir tots dos treballs.

D'entre les seves contribucions interdisciplinars, combinant estudis d'interpretació i anàlisi de polítiques públiques, destaquen les següents publicacions: Key external players in the development of the interpreting profession (2015), Routledge Handbook of Interpreting, Mikkelson, H. and Jourdenais, R. (Eds); Public Concern, Public Policy and PSI: The Public Dimension of Language Interpreting (2017), Revista Canaria de Estudios Ingleses.

Quant a la seva trajectòria docent, es desenvolupa tant al sistema universitari com fora d’aquest. Ha treballat com a educadora en àmbits tan variats com l’escola primària alternativa als Estats Units o l’organització de cursos de formació continuada per a adults del sector profesional de la interpretació als serveis públics. D’aquestes experiències neix un interès de recerca adicional centrat en la pedagogía, l’ensenyament de la interpretació i les noves tecnologies.

 
Campus d'excel·lència internacional U A B