Dra. Carmen Bestué

                                                                                                                                                                          


Carme Bestué  és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, Doctora en Teoria de la Traducció per la Universitat Autònoma de Barcelona i Diplomada en Dret comparat per la Universitat de París II, Panthéon-Assas.

Ha exercit com a advocada especialitzada en temes de dret civil, mercantil i penal i també ha treballat com a traductora i intèrpret de francès i anglès per als tribunals i cossos de seguretat.

Des de 2003 és professora de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona on ha impartit docència de grau, postgrau i màster.

Ha assistit a nombrosos congressos internacionals i ha estat convidada a impartir seminaris i conferències a les Universitats de Ginebra, Jaume I de Castelló, Alacant, Salamanca,Vigo, La Laguna, Arizona i Mèxic entre d’altres. Ha realitzat estades de recerca a Ciutat de Mèxic, Tucson, Lima, París i Nova York. Ha participat i participa a més de 16 projectes de recerca.

Entre les seves publicacions destaquen les següents:

-Bestué, Carmen (2013). Los contratos traducidos. La traducción de los contratos de licencia de uso de programas de ordenador. Valencia: Tirant lo Blanch. Colección “derecho y tic’s”.  ISBN: 978-84-9053-042-9.

-Bestué, C. (2019). “A matter of justice: integrating comparative law methods into the decision making process in legal translation”. En: Lucja Biel, Jan Engberg, Rosario Martin Ruano, Vilelmini Sosoni (eds), Research Methods In Legal Translation and Interpreting: Crossing Methodological Boundaries. Londres y Nueva York: Routledge, pps. 130-147.

- Bestué, C. (2019). “From the trial to the transcription: listening problems related to thematic knowledge. Some implications for the didactics of court interpreting studies”. Fachsprache, Journal of Professional and Scientific Communication, 41.3-4, 159-181.

- Bestué, Carmen (2018). “Aproximación empírica a la labor del intérprete en los tribunales de justicia”. En: María Jesús Ariza Colmenarejo (Coord.), Traducción, Interpretación e Información para la tutela  judicial efectiva en el proceso penal. Valencia: Tirant lo Blanch. Pp. 139-158. ISBN: 978-84-9169-233-1.

-Bestué, Carmen (2016). “La variación terminológica de los conceptos del Derecho de sociedades y sus estrategias de traducción”. Llengua i Dret, 65, 18-35.

-Bestué, Carmen; Orozco, Mariana (2016). “Online Training in Legal Translation Designing curricula for bilingual students”. Babel, International Journal of Translation.

-Bestué, Carmen (2016). “Translating law in the digital age. Translation problems or matters of legal interpretation?” Perspectives: Studies in Translatology, 24, 576-590. DOI 10.1080/0907676X.2015.1070884

-Bestué, Carmen (2015). “El deber de información y de localización en la cultura jurídica de llegada como criterios de aceptabilidad de las traducciones jurídicas de las páginas web”. Trans, Revista de traductología, 19, 2, 225-241.

-Bestué, Carmen; Orozco, Mariana (2015). “Translating End-User License Agreements from English into Spanish”. Journal of Open Access to law, online. ISSN: 2075-471X.

-Bestué, Carmen; García-Beyaert, Sofía; Ruiz de Infante, Begoña (2012). Barreras lingüísticas en los servicios públicos en Cataluña: la percepción de los trabajadores. Sendebar, 23, 37-59.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B