2018

Formació per als agents lingüístics i intèrprets als Serveis Públics. 

  Coordinació:  Dra. Mireia Vargas- Urpí

  Dates i durada: Juliol i novembre de 2018 (12 i 8 hores respectivament)

  Organització: Ajuntament de Vic i Consell Comarcal d'Osona

   

  Aproximación creativa al Derecho comparado: apuntes para una utilización práctica en la interpretación judicial. Seminari.

  Impartit per: Dra. Carmen Bestué 

  Data: 20 de julio de 2018

  Lloc: National Center for Interpretation, Universitat d'Arizona, Tucson (Estats Units)

  Organització: Court Interpreter Training Institute

   

  La intervención del intérprete en las actuaciones del juicio oral: consideraciones especiales para los casos de violencia de género. Seminari inclòs en la I Jornada de formación sobre comunicación en el ámbito judicial. 

  Impartit per: Dra. Carmen Bestué 

  Data: 11 de juny de 2018

  Lloc: Santa Cruz de Tenerife

  Organització: Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Universidad de La Laguna i Instituto Canario de Igualdad

  Campus d'excel·lència internacional U A B