Publicacions

In Press
Á. Pino, Rodríguez-Rossell, C., i Viladot, L., «'How can I include them?' Teaching pupils with visual impairments in the inclusive music classroom.», Didacticae: Revista de Investigación en Didácticas Específicas., In Press.
A. (coord) Casals i Godall, P. (coord), «L’educació musical a les universitats catalanes. Una visió històrica (1940-2010)», in Història de la pedagogia musical a Catalunya, Barcelona: Biblioteca de Catalunya, In Press.
A. Casals, «La glosa en el canvi de paradigma de la música d'arrel a l'escola», in Actes del Congrés Nacional de Música d'Arrel, Barcelona: Generalitat de Catalunya - Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, In Press.
2022
F. Javier Zamorano, Aróstegui, J. L., i González-Martín, C., «Dualidades y contradicciones en los planes de estudio del profesorado de Música. De la reproducción económica acrítica a la justicia social», Revista de LEEME, vol. 49, p. 1-15, 2022.
F. M. Viñas, Casals, A., i Viladot, L., «Emerging critical events in creative processes involving musica, dance and mathematics in the school», International Journal of Music Education, vol. 40, p. 228-243, 2022.
Á. Pino, «Facing the challenges of the inclusion of visually impaired students: music teacher’s perceptions», International Journal of Music Education, vol. 40, p. 288-300, 2022.
Á. Pino i Viladot, L., «Inclusión del alumnado con discapacidad visual. ¿Cuáles son las necesidades de formación del profesorado de música?», ArtsEduca, vol. 31, p. 35-47, 2022.
M. Tintoré i Carrillo, C., «La mentoría en los programas de formación de directores escolares: revisión de la literatura», Bordón. Revista de Pedagogía, vol. 74, p. 159-179, 2022.
A. Fernández-Barros, Duran, D., i Viladot, L., «Peer tutoring in music education: A literature review», International Journal of Music Education, 2022.
D. Calderón, Viladot, L., Escoda, J., Rey, M., Torrejón, S., i Durà, A., «Rúbrica d'avaluació per a un portafoli digital de l'especialitat de música del MUFPS». 2022.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B