Publicacions

Export 1 results:
Author Títol Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is C and Author is Casals, Albert  [Clear All Filters]
2019
A. Casals, «Cantar corrandes: un patrimoni cultural i un valor educatiu a l’alça», Mirmanda: revista de cultura / revue de culture, vol. 14, p. 108-111, 2019.
Campus d'excel·lència internacional U A B