Publicacions

Export 25 results:
Author Títol Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is L  [Clear All Filters]
In Press
A. (coord) Casals i Godall, P. (coord), «L’educació musical a les universitats catalanes. Una visió històrica (1940-2010)», in Història de la pedagogia musical a Catalunya, Barcelona: Biblioteca de Catalunya, In Press.
A. Casals, «La glosa en el canvi de paradigma de la música d'arrel a l'escola», in Actes del Congrés Nacional de Música d'Arrel, Barcelona: Generalitat de Catalunya - Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, In Press.
2021
A. Casals i Viladot, L., «La educación musical sube al escenario», in Escuelas musicales. Buenas prácticas docentes en centros de Primaria y Secundaria que educan a través de la música, J. L. Aróstegui, Rusinek, G., i Fernández-Jiménez, A., Ed. Barcelona: Octaedro, 2021, p. 71-95.
M. Andreu, Ponsatí, I., Cassú, D., Godall, P., Amador, M., i Miranda, J., «La evaluación de las pruebas de acceso a las Enseñanzas Profesionales de Música de Cataluña», Revista Internacional de Educación Musical, vol. 9, p. 84-97, 2021.
M. Moncada i Casals, A., «La música a l'escola: aproximació a l'educació musical actual a l'àrea metropolitana de Barcelona», Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació, p. 7-21, 2021.
E. Polini, González-Martín, C., i Ortín, R., «La música: una eina d’integració a l’aula», Guix. Elements d'acció educativa, vol. 475, p. 48-52, 2021.
E. Polini, González-Martín, C., i Ortín, R., «La música : una herramienta de integración en el aula», Aula de innovación educativa, vol. 302, p. 48-52, 2021.
A. Casals, «L'educació musical entre els embats dels temps actuals», Revista de Girona, vol. 327, p. 60-63, 2021.
M. Dosaiguas, Pérez-Moreno, J., Gluschankof, C., i Costa-Giomi, E., «Listening to a siblings day: musical interactions in a family setting», Early Child Development and Care., 2021.
2018
M. Calaf, Casals, A., Rafecas, J., Felices, P., Rivera, D., Nogués, D., San José, O., i Morillo, O., «La Corrandescola a Vilafranca del Penedès», in Educació i Cultura Popular. Conclusions i experiències del Fòrum d'Educació i Cultura Popular, Barcelona: Generalitat de Catalunya / Ajuntament de Barcelona, 2018, p. 217-221.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B