Publicacions

Export 22 results:
Author Títol Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is L  [Clear All Filters]
In Press
A. (coord) Casals i Godall, P. (coord), «L’educació musical a les universitats catalanes. Una visió històrica (1940-2010)», in Història de la pedagogia musical a Catalunya, Barcelona: Biblioteca de Catalunya, In Press.
A. Casals, «La glosa en el canvi de paradigma de la música d'arrel a l'escola», in Actes del Congrés Nacional de Música d'Arrel, Barcelona: Generalitat de Catalunya - Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, In Press.
2018
M. Calaf, Casals, A., Rafecas, J., Felices, P., Rivera, D., Nogués, D., San José, O., i Morillo, O., «La Corrandescola a Vilafranca del Penedès», in Educació i Cultura Popular. Conclusions i experiències del Fòrum d'Educació i Cultura Popular, Barcelona: Generalitat de Catalunya / Ajuntament de Barcelona, 2018, p. 217-221.
I. Ponsatí, Godall, P., Andreu, M., Amador, M., Miranda, J., i Morcillo, L., «La especialidad instrumental como factor condicionante en la realización del dictado musical», in II Seminario Internacional de Investigación en Educación Musical (SIEM) y I Congreso Internacional de Creatividad de Educación Artística (CICREA) , Valencia, 2018.
M. Chiuminatto i Gassull, C., «La Improvisación Musical en la Clase de Saxofón: Visión y Práctica de Seis Profesores de Escuelas de Música de Barcelona», ReiDoCrea, vol. 7, p. 140-150, 2018.
I. Ponsatí, Andreu, M., Godall, P., Miranda, J., Amador, M., i Morcillo, L., «La influencia de la especialidad instrumental de los estudiantes en la realización del dictado musical a dos voces.», in V Congreso Nacional y III Internacional de Conservatorios Superiores de Música., Pamplona (Spain)., 2018.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B