Publicacions

Export 1 results:
Author Títol [ Type(Desc)] Year
Filters: First Letter Of Title is L and Author is Ortín, Ruth  [Clear All Filters]
Journal Article
E. Polini, González-Martín, C., i Ortín, R., «La música: una eina d’integració a l’aula», Guix. Elements d'acció educativa, vol. 475, p. 48-52, 2021.
Campus d'excel·lència internacional U A B