Publicacions

Export 69 results:
[ Author(Desc)] Títol Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
C
A. Casals i González-Martín, C., «Exploring the Impact of Music Education on 21st Century Society», in Joint (Ad)venture Music. Networking as a Challenge for Music Teachers, M. Oebelsberger, Bernhofer, A., i Sammer, G., Ed. Innsbruck: Helbling, 2019, p. 101-112.
A. (coord) Casals i Godall, P. (coord), «L’educació musical a les universitats catalanes. Una visió històrica (1940-2010)», in Història de la pedagogia musical a Catalunya, Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, In Press.
A. Casals, «La cançó improvisada en la cruïlla sobre el sentit de la tradició a l'escola», Caramella. Revista de música i cultura popular, vol. 37, p. 20-23, 2017.
A. Casals, «La música como práctica social y vivencia cultural», in La música en Educación Infantil: Investigación y práctica, C. Gluschankof i Pérez-Moreno, J., Ed. Madrid: Dairea, 2017, p. 17-30.
A. Casals, «Cantar corrandes: un patrimoni cultural i un valor educatiu a l’alça», Mirmanda: revista de cultura / revue de culture, vol. 14, p. 108-111, 2019.
M. Chiuminatto i Gassull, C., «La Improvisación Musical en la Clase de Saxofón: Visión y Práctica de Seis Profesores de Escuelas de Música de Barcelona», ReiDoCrea, vol. 7, p. 140-150, 2018.
G
C. Gassull, Godall, P., i Bosque, L., «Evaluación de un programa de educación de la voz para docentes en base al análisis de la percepción de la disfonía y de la gestión de la voz en el aula», in Intervención en contextos clínico y de la salud, ASUNIVEP, 2018, p. 219-224.
C. Gassull, «Desde el cuerpo. Explorando la voz», in Vocalidades. La voz humana desde la interdisciplina, N. Alessandroni, Torres-Gallardo, B., i Beltramone, C., Ed. La Plata (Argentina): Editorial del Grupo de Investigaciones en Técnica Vocal (GITeV) , 2019, p. 107-131.
C. Gassull, Godall, P., Pollini, E., Amador, M., i Casanova, C., «Effect of voice training program on acoustics, vocal use and perceptual voice parameters in Catalan teachers», Folia Phoniatrica et Logopaedica, 2019.
J. Getino i Valls, A., «La visita del compositor en las asociaciones con artistas», in VIII Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa (CIMIE19), Lleida, 2019.
J. Getino, González-Martín, C., i Valls, A., «The Composer Goes to the Classroom », Music Educators Journal, vol. 105, p. 28-35, 2018.
J. Getino, González-Martín, C., i Valls, A., «The composer goes to the classroom: from listening to musical composition», in Joint (Ad)venture Music. Networking as a Challenge for Music Teachers, M. Oebelsberger, Bernhofer, A., i Sammer, G., Ed. Innsbruck: Helbling, 2019, p. 159-177.
C. (ed) Gluschankof i Pérez-Moreno, J. (ed), La música en educación infantil: investigación y práctica. Madrid: Dairea, 2017, p. 246.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B