Publicacions

Export 21 results:
[ Author(Asc)] Títol Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is C  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
C
C. Carrillo i Flores, M. Assunçao, «COVID-19 and teacher education: a literature review of online teaching and learning practices», European Journal of Teacher Education, 2020.
C. Carrillo, Viladot, L., González-Martín, C., i Casals, A., «European Music Portfolio – Maths: Theoretical and Practical Contributions in the Catalan and Spanish Context», Hellenic Journal of Music, Education and Culture, vol. 7, p. 3-13, 2016.
C. Carrillo, «Women & Leadership in Higher Education [Review of the Book Women & Leadership in Higher Education]», International Journal of Educational Leadership and Management, p. 104-107, 2015.
C. Carrillo, Viladot, L., i Pérez-Moreno, J., «Impacto de la educación musical: una revisión de la literatura científica», RECIEM. Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical, vol. 14, p. 61-74, 2017.
D. Calderón, Viladot, L., Escoda, J., Rey, M., Torrejón, S., i Durà, A., «Rúbrica d'avaluació per a un portafoli digital de l'especialitat de música del MUFPS». 2022.
M. Calaf, Casals, A., Rafecas, J., Felices, P., Rivera, D., Nogués, D., San José, O., i Morillo, O., «La Corrandescola a Vilafranca del Penedès», in Educació i Cultura Popular. Conclusions i experiències del Fòrum d'Educació i Cultura Popular, Barcelona: Generalitat de Catalunya / Ajuntament de Barcelona, 2018, p. 217-221.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B