Publicacions

Export 21 results:
[ Author(Asc)] Títol Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is G  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
G
J. Getino i Valls, A., «La visita del compositor en las asociaciones con artistas», in VIII Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa (CIMIE19), Lleida, 2019.
J. Getino i Valls, A., «Música contemporánea y composición con la intervención del compositor en el aula», in Desafios em Educação Musical. Livro de Resumos da Conferência IC CIPEM 2019, G. Boal-Palheiros, Ed. Porto: Escola Superior de Educaçao - Politecnico do Porto, 2019, p. 59-59.
C. Gassull, Godall, P., i Bosque, L., «Evaluación de un programa de educación de la voz para docentes en base al análisis de la percepción de la disfonía y de la gestión de la voz en el aula», in Intervención en contextos clínico y de la salud, ASUNIVEP, 2018, p. 219-224.
C. Gassull, «Desde el cuerpo. Explorando la voz», in Vocalidades. La voz humana desde la interdisciplina, N. Alessandroni, Torres-Gallardo, B., i Beltramone, C., Ed. La Plata (Argentina): Editorial del Grupo de Investigaciones en Técnica Vocal (GITeV) , 2019, p. 107-131.
C. Gassull, Godall, P., Pollini, E., Amador, M., i Casanova, C., «Effect of voice training program on acoustics, vocal use and perceptual voice parameters in Catalan teachers», Folia Phoniatrica et Logopaedica, 2019.
C. Gassull, Les cuirasses de la veu. Eines corporals i emocionals d'observació i d'intervenció. Amalgama textos, 2022.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B