Publicacions

Export 21 results:
[ Author(Desc)] Títol Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is C  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
C
M. Calaf, Casals, A., Rafecas, J., Felices, P., Rivera, D., Nogués, D., San José, O., i Morillo, O., «La Corrandescola a Vilafranca del Penedès», in Educació i Cultura Popular. Conclusions i experiències del Fòrum d'Educació i Cultura Popular, Barcelona: Generalitat de Catalunya / Ajuntament de Barcelona, 2018, p. 217-221.
D. Calderón, Viladot, L., Escoda, J., Rey, M., Torrejón, S., i Durà, A., «Rúbrica d'avaluació per a un portafoli digital de l'especialitat de música del MUFPS». 2022.
C. Carrillo, Viladot, L., González-Martín, C., i Casals, A., «European Music Portfolio – Maths: Theoretical and Practical Contributions in the Catalan and Spanish Context», Hellenic Journal of Music, Education and Culture, vol. 7, p. 3-13, 2016.
C. Carrillo, «Women & Leadership in Higher Education [Review of the Book Women & Leadership in Higher Education]», International Journal of Educational Leadership and Management, p. 104-107, 2015.
C. Carrillo, Viladot, L., i Pérez-Moreno, J., «Impacto de la educación musical: una revisión de la literatura científica», RECIEM. Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical, vol. 14, p. 61-74, 2017.
C. Carrillo i Flores, M. Assunçao, «Veteran teachers’ identity: what does the research literature tell us?», Cambridge Journal of Education, 2017.
C. Carrillo i Pérez-Moreno, J., «Impacto de la educación musical escolar en España: experiencias de cuatro ciudadanos», in El impacto de la educación musical escolar. Una mirada retrospectiva, Barcelona: Octaedro, 2019, p. 49-62.
C. Carrillo i Pérez-Moreno, J., «El impacto en educación musical: de lo retrospectivo a lo prospectivo», in El impacto de la educación musical escolar. Una mirada retrospectiva, Barcelona: Octaedro, 2019, p. 117-126.
C. Carrillo i Flores, M. Assunçao, «COVID-19 and teacher education: a literature review of online teaching and learning practices», European Journal of Teacher Education, 2020.
A. (coord) Casals, Alsina, M. (coord), Agudo, A., Alsina, M., Ayats, J., Buj, M., Casals, A., Godoy, Jde la Creu, Viladot, L., Batlle, A., Calaf, M., Carrera, À., Dilmé, A., Fillat, R., Font, M., Pla, G., Rosell, J., Sellarès, G., i Romaní, P., DaCaTrà! Propostes escolars al voltant de cançons i danses tradicionals. 2021.
A. Casals i Alsina, M., «Cançons i danses tradicionals a l'escola?», in DaCaTrà! Propostes escolars al voltant de cançons i danses tradicionals, UAB / UdG / El Foment, 2021, p. 5-9.
A. Casals, Alsina, M., Arús, E., Cano, J., Capdevila, R., i González-Martín, C., «Escuela y universidad: un tándem de complicidad para la formación musical de futuros maestros», in Innovación Docente e Investigación en Educación: Nuevos Enfoques en la Metodología Docente, Dykinson, 2021, p. 589-599.
A. Casals, «La cançó improvisada en la cruïlla sobre el sentit de la tradició a l'escola», Caramella. Revista de música i cultura popular, vol. 37, p. 20-23, 2017.
A. Casals, «La música como práctica social y vivencia cultural», in La música en Educación Infantil: Investigación y práctica, C. Gluschankof i Pérez-Moreno, J., Ed. Madrid: Dairea, 2017, p. 17-30.
A. Casals i Viladot, L., «La educación musical sube al escenario», in Escuelas musicales. Buenas prácticas docentes en centros de Primaria y Secundaria que educan a través de la música, J. L. Aróstegui, Rusinek, G., i Fernández-Jiménez, A., Ed. Barcelona: Octaedro, 2021, p. 71-95.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B